Shop
Prijava štete - Imovina

Imovina

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555.

Prijava štete - Osiguranje imovine

Osiguranje imovine

Prijava štete - Osiguranje domaćinstva

Osiguranje domaćinstva

Prijava štete - Osiguranje ekrana mobilnog telefona – SMART paket

Osiguranje ekrana mobilnog telefona – SMART paket