Site name
Site name

Procena štete na motornim vozilima od sada moguća i digitalnim putem

 

Generali Osiguranje Srbija omogućilo je svojim klijentima da bez odlaska u poslovnice, na vrlo jednostavan način, obave postupak procene štete na motornim vozilima.  

Kako se vrši procena štete?

  • Klijent prijavljuje štetu Kontakt centru ili putem generali.rs.
  • Ukoliko klijent želi da obavi procenu štete digitalnim putem, SMS-om dobija link ka veb aplikaciji, a procenitelj ga poziva da mu objasni postupak.
  • Klijent aktivira aplikaciju i prateći uputstva u aplikaciji fotografiše vozilo i dokumentaciju.
  • U roku od najviše jednog radnog dana, klijent imejlom dobija Zapisnik o oštećenju. Ako imejl adresa nije uneta u aplikaciju, procenitelj ga zove radi dogovora o preuzimanju zapisnika.
  • Dalji tok rešavanja štete zavisi od predate dokumentacije. Ukoliko je dokumentacija kompletna i zahtev osnovan, odštetni zahtev se isplaćuje. U suprotnom, traži se dopuna dokumentacije imejlom ili dopisom, ako klijent nema imejl.

Prednosti upotrebe aplikacije za procenu štete

  • Fotografisanje se može obaviti za samo nekoliko minuta u vreme koje klijentu odgovara.
  • Na telefonu će jasno biti prikazano šta treba fotografisati (kadar po kadar).
  • Na ovaj način mogu se proslediti i fotografije dokumenata.
  • Aplikacija radi bez instalacije i ne ostavlja fotografije u memoriji telefona.

Više informacija:

Prijava štete – osiguranje od auto-odgovornosti

Prijava štete – kasko osiguranje

Klijentima je i dalje na raspolaganju procena štete u našim poslovnicama. Operateri Kontakt centra pružiće sve potrebne informacije prilikom zakazivanja termina.

Za ostale vrste osiguranja odštetni zahtevi se podnose onlajn ili telefonski, u skladu s postupkom koji se primenjuje tokom pandemije COVID-19. Detaljnije informacije naći ćete ovde.

Generali Osiguranje Srbija je razvilo ovu aplikaciju u saradnji sa kompanijom Snapsheet. U planu je njeno dopunjavanje opcijama koje će klijentima dodatno olakšati postupak prijave i procene štete za sve vrste osiguranja.