Site name
Site name

 

Saradnik za procenu i likvidaciju šteta imovine na teritoriji Vojvodine

 

Tim saradnika za procenu i likvidaciju šteta Generali Osiguranja Srbija se u svakom trenutku trudi da što bolje i efikasnije obavi svoj deo posla kada se klijentima dogodi šteta. Profesionalan i predan pristup poslu odlikuje sve naše kolege, a sada tražimo novog saradnika za procenu i likvidaciju šteta imovine u okviru tima za procenu i likvidaciju šteta imovine na teritoriji Vojvodine.

Kao saradnik za procenu i likvidaciju šteta imovine:

  • pružaćeš neophodne informacije osiguranicima o proceduri procene i likvidacije štete
  • kontrolisaćeš mesto nastanka osiguranog slučaja i utvrđivaćeš elemente štetnog događaja
  • izrađivaćeš zapisnik o proceni štete i prikupljaćeš potrebnu dokumentaciju za obradu štete
  • razgovaračeš sa svedocima, pripremaćeš izjave i izveštaje u vezi s nalazom istrage
  • pribavljaćeš potrebne podatke za utvrđivanje vrednosti oštećene stvari
  • fotografisaćeš sve dokaze potrebne za procenu i likvidaciju štete
  • likvidiraćeš štete i obračunavaćeš naknade štete

Generali širi svoja krila svim kandidatima koji su završili elektrotehnički, građevinski, mašinski fakultet ili višu školu i imaju najmanje dve godine odgovarajućeg radnog iskustva (poželjno). Ako te odlikuju organizovanost, analitičnost,usmerenost na detalje i aktivan si vozač, a imaš napredni nivo znanja engleskog jezika, tvoje šanse da postaneš deo našeg tima su još veće.

PRIJAVI SE. Pošalji nam svoj CV do 23. juna 2021. godine.

Neka Generali tim bude i tvoj tim.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Sa kandidatima koji budu ušli u uži krug kontaktiraćemo u vezi sa narednim koracima u procesu selekcije.

Prijavljivanjem na konkurs daješ saglasnost da se tvoji lični podaci koriste u svrhu regrutacije i selekcije za otvorena radna mesta u Generali Osiguranju Srbija a.d.o. Svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.