Site name
Site name

 

Procenitelj šteta na motornim vozilima u Novom Sadu

 

Generali Osiguranje Srbija nastoji da svojim klijentima i njihovim potrebama pristupi profesionalno u svim situacijama, a naročito kada im se dogodi šteta. Naš tim procenitelja se upravo u tim trenucima trudi da na što bolji i efikasniji način obavi svoj deo posla, kako bi klijenti bili obeštećeni što je pre moguće. Trenutno tražimo procenitelja šteta na motornim vozilima, koji će postati deo našeg tima u Sektoru za procenu i likvidaciju šteta motornih vozila u Novom Sadu.

Kao procenitelj šteta na motornim vozilima:

  • pružaćeš neophodne informacije osiguranicima o proceduri procene i likvidacije šteta
  • primaćeš odštetne zahteve i zakazivati izviđaje sa oštećenima
  • kontrolisaćeš mesto nastanka osiguranog slučaja i na osnovu stanja i stepena oštećenja vozila i/ili stvari ćeš sačinjavati zapisnik o proceni štete
  • prikupljaćeš potrebnu dokumentaciju za obradu štete
  • razgovaraćeš sa svedocima, pripremaćeš izjave i izveštaje vezano za utvrđivanje načina nastanka štete
  • pribavljaćeš potrebne elemente za utvrđivanje vrednosti oštećenih stvari i utvrđivaćeš rentabilnost popravke
  • fotografisaćeš sve dokaze potrebne za procenu i likvidaciju štete
  • pratićeš i prikupljaćeš cene materijala i usluga na tržištu

Generali širi svoja krila svim kandidatima mašinske ili saobraćajne struke (poželjno sa fakultetom) i sa iskustvom u poslovima iz oblasti motornih vozila ili procene šteta. Ako te odlikuju organizovanost, analitičnost i usmerenost na detalje, a pritom poznaješ industriju motornih vozila, šanse da postaneš deo našeg tima su još veće.

PRIJAVI SE. Pošalji nam svoj CV do 2. decembra 2020. godine.

Neka Generali tim bude i tvoj tim.

Zahvaljujemo svim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Sa kandidatima koji budu ušli u uži krug kontaktiraćemo u vezi sa narednim koracima u procesu selekcije.

Prijavljivanjem na konkurs daješ saglasnost da se tvoji lični podaci koriste u svrhu regrutacije i selekcije za otvorena radna mesta u Generali Osiguranju Srbija a.d.o. Svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.