Site name
Site name


 

SARADNIK ZA ORGANIZACIJU U BEOGRADU

Generali Osiguranje Srbija, kao velika kompanija na tržištu osiguranja, posebno vodi računa o svojoj organizaciji i aktivnostima zaposlenih. Zbog toga je važno da redovno analiziramo poslove koje radimo, kao i način na koji to činimo, da bi naša kompanija što efikasnije i bolje funkcionisala i poslovala. Upravo je to zadak naših kolega iz Sektora za organizaciju Direkcije za ljudske resurse i organizaciju, čiji ćemo tim ojačati novim saradnikom za organizaciju.

Kao saradnik za organizaciju:

  • analiziraćeš opis posla za svako radno mesto u kompaniji
  • unapređivaćeš postojeće i izrađivaćeš nove opise poslova u saradnji sa nosiocima procesa
  • izrađivaćeš organizacione šeme
  • učestvovaćeš u analizi poslova i vrednovanju svakog radnog mesta prema utvrđenoj metodologiji
  • sprovodićeš analize za procenu optimalnog broja zaposlenih po organizacionim jedinicama i davaćeš predloge optimalnog broja kadrova po radnim mestima
  • učestvovaćeš u pripremi godišnjg procesa procene učinka zaposlenih (Performance management proces)
  • koordiniraćeš sistemom inovacija i organizovaćeš izbor najboljih ideja na nivou kompanije
  • prikupljaćeš predloge inovacija, vodićeš računa o ažurnosti podataka u bazi i bićeš podrška zaposlenima u razradi ideja

Generali širi svoja krila svim kandidatima koji imaju visoko obrazovanje, FON ili ekonomski fakultet (poželjno) i koriste programe Excel i Visio na naprednom nivou. Ako te odlikuje organizovanost, analitičnost i prijatan način komunikacije sa ljudima, a služiš se engleskim jezikom na konverzacijskom nivou, tvoje šanse da postaneš deo našeg tima su još veće.

Ugovor je na određeno vreme.

PRIJAVI SE. Pošalji nam svoj CV do 22. novembra 2019. godine.

Neka Generali tim bude i tvoj tim.

Zahvaljujemo svim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Sa kandidatima koji budu ušli u uži krug kontaktiraćemo u vezi sa narednim koracima u procesu selekcije.

Prijavljivanjem na konkurs daješ saglasnost da se tvoji lični podaci koriste u svrhu regrutacije i selekcije za otvorena radna mesta u Generali Osiguranju Srbija a.d.o. Svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.