Site name
Site name

SARADNIK ZA PRODAJU OSIGURANJA NEZGODE U BEOGRADU

Generali Osiguranje Srbija, kao ozbiljna i jedna od najvećih osiguravajućih kuća u Srbiji, posebno vodi računa o potrebama naših korporativnih klijenata. Kako bi komunikacija i odnos sa njima bio na što višem nivou, na obostrano zadovoljstvo, ojačavamo naš tim u okviru Direkcije za korporativne klijente na poziciji saradnika za prodaju osiguranja nezgode u Beogradu.

Kao saradnik za prodaju osiguranja nezgode:

  • održavaćeš odnose sa korporativnim klijentima, internim i eksternim kanalima prodaje i brokerima
  • radićeš na izradi polisa i ponuda za korporativne klijente, klijente internih i eksternih kanala prodaje i klijente brokera
  • sačinjavaćeš specifične, nestandardne i posebne ugovore osiguranja lica
  • pružaćeš stručnu podršku, pripremaćeš ugovore i propratnu dokumentaciju, definisaćeš obaveze klijenata
  • pružaćeš podršku prodaji u delu ispunjavanja zadatih planova, kontrolisaćeš i rešavaćeš nepravilnosti na terenu
  • pratićeš i kontrolisaćeš naplatu premije
  • pratićeš promene u toku osiguranja, kao i trendove i promene na tržištu
  • ucestvovaćeš u pripremi izveštaja o promenama na tržištu osiguranja nezgode
  • podnosi periodične izveštaje o radu i realizaciji premije
  • administriraćeš polise i izrađivaćeš fakture

Generali širi krila svim kandidatima koji imaju završen fakultet i služe se usmenom i pisanom komunikacijom na engleskom jeziku na naprednom nivou. Ukoliko poseduješ izražene komunikacijske sposobnosti, analitičnost i usmerenost na klijenta, a odlikuje te i proaktivan pristup poslu, tvoje šanse da postaneš deo našeg tima su još veće.

U pitanju je pozicija na određeno vreme.

PRIJAVI SE do 25. septembra 2019. godine.

Neka Generali tim bude i tvoj tim.

Zahvaljujemo svim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Sa kandidatima koji budu ušli u uži krug kontaktiraćemo u vezi sa narednim koracima u procesu selekcije.

Prijavljivanjem na konkurs daješ saglasnost da se tvoji lični podaci koriste u svrhu regrutacije i selekcije za otvorena radna mesta u Generali Osiguranju Srbija a.d.o. Svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.