Shop

Putno osiguranje

Vaši benefiti

 • Uključeno pokriće za COVID-19
 • Telekonsultacija s lekarom za vas i vašu porodicu
 • Besplatno osiguranje domaćinstva dok ste na putu

Putujte bezbrižno i uživajte uz putno osiguranje

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. Mi vam pomažemo da takve situacije prevaziđete.

 

Ukoliko vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz našu polisu putnog osiguranja bićete adekvatno zbrinuti.

Vrste polisa

"'Individualna

 • Ovom polisom osigurava se jedna osoba čije je ime naznačeno na polisi.
 • Putno osiguranje vam pruža mogućnost da se osigurate i ukoliko je svrha putovanja privremeni boravak u inostranstvu radi školovanja.
 • Polisu mogu ugovoriti lica od 14 do 27 godina starosti, a trajanje osiguravajućeg pokrića je 365 dana.
 • Polisu možete kupiti u poslovnicama Generali Osiguranja Srbija, ekspoziturama banaka  Banca Intesa, AIK banka, Sberbank, OTP Banke Srbija, Unicredit banke i preko agenata Generali Osiguranja, u turističkim agencijama i agencijama za registraciju vozila koje imaju potpisan ugovor sa Generali Osiguranjem Srbija.

"'Grupna

 • Ovom polisom može biti obuhvaćeno 5 i više lica (mogu biti uključeni i deca i odrasli).
 • Polisu prati i spisak osiguranih osoba, iako ona glasi na prvu osobu sa spiska.
 • Da bi polisa bila važeća neophodno je Generali Osiguranju Srbija, pre puta poslati spisak osiguranika.

"'Porodična

 
Ovom potvrdom/polisom mogu se osigurati:

 • Partneri u bračnoj ili vanbračnoj zajednici
 • Najmanje jedan roditelj/staratelj do navršenih 70 godina starosti i najviše petoro dece do navršenih 18 godina starosti, koji putuju zajedno i istovremeno.
 • Deca koja se osiguravaju mogu biti rođena u braku ili van braka, usvojena, pastorčad i deca koja su na izdržavanju u hraniteljskoj porodici.

"'Multi polisa

 • U ponudi su i putovanja sa više izlazaka iz zemlje na period od: 15, 30, 50, 60, 90, 120 i 180 dana tokom jedne godine.
 • Ugovoreni broj dana osiguravajućeg pokrića može se iskoristiti u kontinuitetu ili sa više ulazaka/izlazaka iz zemlje.

Koje teritorije pokrivamo i sa kojim osigiranim sumama?

 

Sume osiguranja (EUR)

Ceo svet bez SAD, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana

30.000

Ceo svet

Ceo svet 

30.000

15.000

 

 
GOLD

STANDARD

Covid pokriće

Usluge medicinske asistencije

Plaćanje troškova lečenja

Organizovanje i plaćanje troškova medicinske evakuacije i repatrijacije
Nadoknada zbog bolničkog lečenja u trajanju od najmanje 72 časa
-
Usluge putne asistencije
-

Invaliditet i smrt usled nezgode

 
-

Dodatne informacije

Potvrdom/polisom putnog osiguranja pokriveni su troškovi neophodne medicinske pomoći ukazane osiguraniku zbog iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja za vreme boravka u inostranstvu.

Ukoliko vam na putu, u inostranstvu, zatreba medicinska pomoć, odmah se javite dežurnom centru asistentske kompanije Europ Assistance na telefone +381 11 41 44 104 ili +381 64 82 82 020 i bićete upućeni u najbližu medicinsku ustanovu. Komunikacija se obavlja na srpskom i engleskom jeziku. Budite spremni da na zahtev date osnovne lične podatke (ime i prezime, broj potvrde/polise) kao i broj telefona u inostranstvu ili broj na koji želite da vam poziv bude uzvraćen.

 Po dolasku kod lekara:
 • Omogućite lekaru uvid u potvrdu/polisu.
 • Ukoliko od lekara dobijete formular izjave o okolnostima pod kojima je nastao osigurani slučaj, obavezno ga popunite.
Potvrdu/polisu putnog osiguranja možete kupiti:

Kupovinom putnog osiguranja bićete osigurani u slučaju oboljenja virusom COVID-19, do maksimalnog iznosa osigurane sume i bez dodatnog doplatka osiguranja.

Na putovanju biće vam pokriveni:

 • svi troškovi dijagnostike i testiranja po preporuci ovlašćenog lekara,
 • troškovi bolničkog lečenja usled hospitalizacije,
 • troškovi lekova za vanbolničko lečenje kao i jednog kontrolnog pregleda kada je potvrđena dijagnoza oboljenja virusom COVID-19,
 • troškovi smeštaja u izlolaciju po preporuci ovlašćenog lekara,
 • troškovi povratka u zemlju prebivališta – repatrijacija nakon završenog bolničkog lečenja.

Osiguranje ne pokriva:

 • preventivna testiranja od strane osiguranika, bez preporuke ovlašćenog lekara,
 • troškove boravka u samovoljnom karantinskom smeštaju,
 • troškove dostave lekova za vanbolničko lečenje,
 • kao ni samostalno organizovanje povratka u zemlju prebivališta.

Generali osiguranje obezbeđuje osiguraniku pružanje medicinske pomoći i prilikom rekreativnog bavljenja skijaškim sportom (skijanje i snoubording). Osigurana suma za ski rizik je 15.000 eur, bez obzira na ugovorenu teritoriju i odabran nivo pokrića.

Ugovara se kao posebna svrha putovanja sa uvećanom premijom u odnosu na standardnu - Turistički sa skijanjem.

 

 

Koliko ste puta pomislili na svoj stan ili kuću dok ste bili na službenom putu ili odmoru u inostranstvu?

Imovina je izložena raznim nepredviđenim događajima koji često dovode do njenog oštećenja. Kada smo duže odsutni, posledice požara, izliva vode iz instalacija ili provalne krađe mnogo je teže sanirati.

Generali Osiguranje Srbija i ovog puta misli na vas.

Kupovinom Generali putnog osiguranja u bilo kom trenutku tokom godine, istovremeno možete obezbediti kvalitetnu medicinsku pomoć u inostranstvu i novčano pokriće za štete koje u vašem domaćinstvu mogu nastati u slučaju požara, izliva vode iz instalacija ili provalne krađe dok ste odsutni.

Vi samo putujte, uživajte i ne brinite!

Ko može da dobije osiguranje domaćinstva na poklon?

Sva lica osigurana po ugovoru o putnom osiguranju izuzev maloletnih lica i lica osiguranih na 365 dana koja su kao razlog putovanja navela privremeni boravak radi školovanja.

Koliko traje osiguranje domaćinstva?

Osiguranje kuće ili stana važi za vreme boravka u inostranstvu, maksimalno do 30 dana.

Korisnici UniCredit i AIK banke kao posebnu pogodnost imaju prava na korišćenje usluga Generali putnog osiguranja. Za više informacija možete se obratiti filijali banke.

Uslovi za putno osiguranje kada je ugovarač banka

Komentari klijenata

Važna pitanja

Mogu se osigurati lica koja su državljani Republike Srbije ili imaju dvojno ili strano državljanstvo i prebivalište/boravište u Srbiji. Osiguranje ne važi na teritoriji Srbije i u zemlji prebivališta osiguranog lica koje ima dvojno državljanstvo, a za lica sa stranim državljanstvom osiguranje ne važi u zemlji čiji su državljani.

Za potrbu izdavanja vize može vam biti neophodna potvrda/polisa putnog osiguranja. Ukoliko ste dobili karticu putnog osiguranja, ne brinite i ona je važeći dokument te prestavlja dokaz o ugovorenom putnom osiguranju.

Period osiguranja na polisi mora odgovarati periodu za koji se zahteva viza. Npr. ukoliko je kupljena polisa na 12 meseci - 180dana, viza dobijena na tri meseca - 60dana i osiguranik bio na putu, polisa neće važiti za ostatak dana ako se ponovo podnosi zahtev za vizu za npr. šest meseci - 60dana. Po dobijanju vize neophodno je izmeniti period putovanja na polisi prema dobijenoj vizi i predati zahtev za povraćaj novca (razlike u ceni). Novo podnošenje zahteva za vizu podrazumeva novu polisu osiguranja. Ukoliko se osiguranje kupi na 6 meseci, a viza dobije na 3 meseca, razlika u novcu za kupljenu polisu osiguranja se vraća.

Stranac može kupiti potvrdu/polisu putnog osiguranja ukoliko ima prijavu boravka u Republici Srbiji i pod uslovom da ne putuje u zemlju iz koje je, tj. čiji je državljanin. 

Osiguranje važi od momenta prelaska naše granice, što znači da važi i u zemljama kroz koje se prolazi (tranzit) do krajnje destinacije. Pa tako osiguranje važi u Makedoniji na putovanju do Grčke. Isto tako, ukoliko osiguranje važi na teritoriji celog sveta osim SAD, Kanade, Japana, Novog Zelanda i Australije, osiguranje važi i dok se osiguranik nalazi u tranzitu na aerodromu u ovim zemljama.

 

Ako na potvrdi/polisi piše da važi npr. od 30.08. do 15.09, to znači da važi 17 dana (što je i naznačeno na potvrdi/polisi)  tj. uključeni su i dani polaska i povratka (30.08. i 15.09). 

Od ugovorenog osiguranja se može se odustati do datuma koji je naznačen kao početak trajanja osiguravajućeg pokrića, tj. početak važenja polise. U tom slučaju osiguravajuća kuća će izvršiti povraćaj premije u punom iznosu.

Da bi se izvršio povraćaj novca, neophodno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • fotokopija kompletnog pasoša ili doneti pasoš na uvid,
 • potvrdu/polisu ili broj potvrde/polise ukoliko je korisnik osiguran grupnom polisom,
 • popunjen zahtev za povraćaj novca.

Kompletnu dokumentaciju podnosite Generali Osiguranju Srbija na adresu Vladimira Popovića 8, Novi Beograd ili u najbližoj filijali Generali Osiguranja Srbija.

Za više informacija pozovite Call Centar na 011/222 0 555.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi