Site name
Site name

Menadžment

Organizaciona šema - Generali Osiguranje Srbija
Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija (CEO)
Gorana Rašić, CFO, član Izvršnog odbora
Nataša Marjanović, CFA, član Izvršnog odbora
Veselin Danilovac, CInsO, član Izvršnog odbora