Site name
Site name

Ključni podaci

Generali Osiguranje Srbija je u 2018. godini ostvarilo premiju od 21,4 milijardi dinara i ukupno tržišno učešće 21,4% čime je potvrdilo poziciju druge najveće osiguravajuće kompanije u Srbiji.

U životnom osiguranju ostvareno je tržišno učešće od 31,2%, a u neživotnom osiguranju od 18,4%.

Rezultati

Ključni podaci  2018.  2017.  2016. 
 Ukupna premija  21.4  19.8  19.8
 Životna osiguranja 7.4 6.5  6.9
 Neživotna osiguranja  14.0 13.3  12.9

* u milijardama dinara