Site name
Site name

Ključni podaci

Generali Osiguranje Srbija je u 2020. godini ostvarilo premiju od 22,1 milijardi dinara i ukupno tržišno učešće 20,1% čime je potvrdilo poziciju druge najveće osiguravajuće kompanije u Srbiji.

U životnom osiguranju ostvareno je tržišno učešće od 27,4%, a u neživotnom osiguranju od 17,8%.

Rezultati

Ključni podaci  2020. 2019. 2018. 
 Ukupna premija 22.1 23.1  21.4
 Životna osiguranja 7.2 7.4 7.4
 Neživotna osiguranja 14.9 15.7  14.0

* u milijardama dinara