Site name
Site name

Ključni podaci

Generali Osiguranje Srbija je u 2019. godini ostvarilo premiju od 23,1 milijardi dinara i ukupno tržišno učešće 21,5% čime je potvrdilo poziciju druge najveće osiguravajuće kompanije u Srbiji.

U životnom osiguranju ostvareno je tržišno učešće od 29,4%, a u neživotnom osiguranju od 19,1%.

Rezultati

Ključni podaci  2019. 2018.  2017.  2016. 
 Ukupna premija 23.1  21.4  19.8  19.8
 Životna osiguranja 7.4 7.4 6.5  6.9
 Neživotna osiguranja 15.7  14.0 13.3  12.9

* u milijardama dinara