Site name
Site name

Ključni podaci

Generali Osiguranje Srbija je u 2017. godini ostvarilo premiju od 19,8 milijardi dinara i ukupno tržišno učešće 21,1% čime je potvrdilo poziciju druge najveće osiguravajuće kompanije u Srbiji.

U životnom osiguranju ostvareno je tržišno učešće od 28,2%, a u neživotnom osiguranju od 18,8%.

Rezultati

Ključni podaci  2017.  2016.  2015. 
 Ukupna premija  19.8  19.8  18.6
 Životna osiguranja  6.5 6.9  6.6
 Neživotna osiguranja  13.3  12.9  12

* u milijardama dinara