Site name
Site name

Kako postati deo programa?

Svake dve godine nadređeni za ulazak u program predlažu zaposlene koji kontinuirano imaju visok učinak, na nemenadžerskoj poziciji su, kolege ih smatraju promoterima kompanijskih vrednosti i imaju potencijal da jednoga dana zauzmu neku od ključnih pozicija u Generali Osiguranju Srbija ili Generali grupi. Oni zatim prolaze procenu koju, radi objektivnosti, zajedno vrše predstavnici HR-a i biznisa. Već u  trenutku kada mladi talenti dobiju rezultate procene, kreće rad na njihovom razvoju, koji  će intenzivno trajati skoro dve godine.

Šta želimo da postignemo programom i kako to radimo?

Kao što pažljivo pristupamo odabiru kolega za Talent program, tako se trudimo i da sam program bude kvalitetno osmišljen i prilagođen potrebama polaznika i ciljevima kompanije. Verujemo da pravog lidera odlikuje širina znanja i strateško povezivanje raznih aspekata poslovanja. Zato je jedan od osnovnih ciljeva ovog programa sticanje stručnih znanja i podrobnije upoznavanje sa radom kompanije.

Talentima pružamo mogućnost da provedu vreme u poslovnim jedinicama koje su tačke kontakta sa klijentima i da na taj način bolje razumeju kako poslujemo, te da daju predloge za poboljšanje procesa. Takođe, tokom programa za talente se organizuju različite radionice i predavanja koja drže interni stručnjaci i menadžeri. Na njima se obrađuju različite teme, kako one vezane za oblast osiguranja, tako i druge koje vidimo kao neophodne za razvoj pravih lidera: komunikacija i njen uticaj na poslovanje, moral i poslovna etika, liderstvo...

Praktični deo programa podrazumeva rad na strateški važnim projektima kompanije, posvećenim ključnim temama za razvoj biznisa. Talentima se na taj način pruža šansa za učenje i razvoj van uobičajenih poslovnih okvira, kao i prilika da rade pod mentorstvom top menadžmenta.

Drugi, podjednako bitan cilj programa je lični i razvoj liderskih veština talenata. Svi učesnici programa dobijaju personalizovan plan razvoja i svakom talentu se dodeljuje lični kouč, sa kojim određuje prioritete na kojima će raditi u narednom periodu. Talenti učestvuju i na raznim internim obukama, sa naglaskom na ponašanja koje treba usvojiti i primenjivati na menadžerskim pozicijama.

Verujemo u dugoročni razvoj i nove prilike za usavršavanje. Zato se razvoj talenata ne završava završetkom programa već se nastavlja kroz mentorske, regionalne i grupne talent programe i inicijative.

Šta nakon programa?

Karijerni put naših kolega koji su prošli kroz talent program najbolje nam govori o njegovim rezultatima i benefitima. Od osnivanja programa, 2014. godine, do danas, trinaest učesnika preuzelo je menadžerske uloge za koje su prethodno razvijani, a njih četrnaest uloge sa znatno većom odgovornošću i većim uticajem na biznis. Jedanaest talenata provelo je neko vreme na praksi u članicama Generali grupe u inostranstvu, a dva talenta nagrađena su za najbolju inovaciju u kompaniji.

Naši talenti su nesumnjivo nosioci  mnogih promena u kompaniji. Oni imaju  važnu ulogu u uvođenju novih digitalnih rešenja, poboljšanju usluga i jačanju dugoročnih veza sa klijentima. Kako bismo ih podržali u tome da razviju svoj pun potencijal, da postanu pravi ljudi na pravom mestu u pravo vreme, posvećeno radimo sa njima i svakodnevno gradimo okruženje koje će im omogućiti da izrastu u prave lavove.