Site name
Site name


 

Senior Cyber Security analitičar u Beogradu

Generali Osiguranje Srbija kao savremena osiguravajuća kuća prati trendove digitalizacije i tako svoje usluge čini dostupnijima klijentima, putem svog sajta, aplikacija za kupovinu proizvoda, interaktivne komunikacije sa njima. Ipak, nove tehnologije donose i nove rizike i opasnost od ugrožavanja bezbednosti računarskih sistema koje koristimo. Upravo zbog toga smo u potrazi za novom osobom na poziciji Senior Cyber Security analitičara, koja će ojačati naš tim u okviru Sektora za informacionu bezbednost.

Na poziciji Senior Cyber Security analitičara:

  • obavljaćeš forenzičke analize digitalnih informacija koristeći SIEM rešenje i napredne alate
  • identifikovaćeš i analiziraćeš potencijalne upade (uspešne i neuspešne) i zloupotrebu računarskih sredstava i predlagaćeš mere za sanaciju
  • osiguravaćeš integritet i zaštitu aplikacija, sistema i računarskih mreža tehničkim izvršavanjem bezbedonosnih politika kompanije
  • planiraćeš i vršićeš testiranja ranjivosti i testiranje proboja
  • razvijaćeš i implementiraćeš arhitekturu i bezbedonosne alate
  • izvršavaćeš periodične procene ranjivosti nad IT sredstvima uključujući korisničke naloge, pristupe aplikacijama i bazama podataka
  • izrađivaćeš izveštaje o incidentima u skladu sa metodologijom, prezentovaćeš rezultate analize
  • proaktivno ćeš podržavati i edukovati zaposlene u skladu sa cyber trendovima, sa posebnim osvrtom na “security by design” principima

Generali ti širi krila ukoliko imaš najmanje tri godine iskustva u poslovima informacione bezbednosti, govoriš engleski na konverzacijskom nivou i poznaješ ISO 27001 standarde. Ako te odlikuju analitčnost i usmerenost na detalje, a poseduješ i neki od navedenih sertifikata (CISSP, CEH, ECSA, CompTIA Security+), tvoje šanse da postaneš deo našeg tima su još veće.

PRIJAVI SE. Pošalji nam svoj CV do 20. novembra 2019. godine.

Neka Generali tim bude i tvoj tim.

Zahvaljujemo svim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Sa kandidatima koji budu ušli u uži krug kontaktiraćemo u vezi sa narednim koracima u procesu selekcije.

Prijavljivanjem na konkurs daješ saglasnost da se tvoji lični podaci koriste u svrhu regrutacije i selekcije za otvorena radna mesta u Generali Osiguranju Srbija a.d.o. Svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.