Site name
Site name

Ključni podaci

Generali Osiguranje Srbija je u 2021. godini ostvarilo premiju od 23,4 milijarde dinara i ukupno tržišno učešće 19,6% čime je potvrdilo poziciju druge najveće osiguravajuće kompanije u Srbiji.

U životnom osiguranju ostvareno je tržišno učešće od 25,9%, a u neživotnom osiguranju od 17,7%.

Rezultati

Ključni podaci  2021. 2020. 2019.
Ukupna premija 23,4 22,1 23,1
Životna osiguranja 7,0 7,2 7,4
Neživotna osiguranja 16,4 14,9 15,7

* u milijardama dinara