Shop
Važno obaveštenje za klijente - polisa osiguranja autoodgovornosti

Važno obaveštenje za klijente - polisa osiguranja autoodgovornosti

28.09.2023.

Dragi klijenti, obaveštavamo vas da će 13. oktobra 2023. godine početi primena novih Uslova za obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Promene uslova se tiču usklađivanja sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Pozivamo vas da se klikom na link upoznate sa novim predugovornim obaveštenjem i uslovima osiguranja.