Site name
Site name

Osiguranje pomoći u stambeno/poslovnom objektu za klijente JKP Informatika

Ovo osiguranje predstavlja pokriće za hitne intervencije i prevenciju veće štete po izuzetno povoljnim uslovima.

U saradnji sa svetski poznatom asistentskom kućom Europ Assistance, 24 časa svakog dana, obezbeđujemo Vam pružanje hitne pomoći u objektu od strane servisera, a u organizaciji Centra za pomoć.

Za minimalnu mesečnu investiciju od samo 154 dinara za fizička lica i 169.30 dinara za pravna lica, osigurajte pomoć u svom domu u slučaju potrebe za hitnim intervencijama.

Osiguranje pokriva trošak:

 • hitnog dolaska i rada stručnog lica ovlašćenog za intervenciju koja je potrebna u stambeno/poslovnom objektu – do 22.000 dinara po jednom osiguranom slučaju i to u slučajevima:
  • vodoinstalaterskih radova na hitnom saniranju kvara ili zagušenja na instalacijama za vodu ili kanalizaciju, kao i dovodnih i odvodnih uređaja priključenih na vodovodnu ili kanalizacionu instalaciju, a koji za posledicu imaju izliv vode iz instalacija;
  • stolarskih radova na hitnom saniranju uništenja ili oštećenja na vratima i prozorima ugrađenih u spoljašnjim zidovima stambeno/poslovnog objekta, a koji su posledica izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe;
  • staklarskih radova na hitnom saniranju uništenja ili oštećenja stakala na vratima i prozorima ugrađenih u spoljašnjim zidovima stambeno/poslovnog objekta, a koji su posledica loma stakla iz bilo kog razloga;
  • električarskih radova na hitnom saniranju u slučaju nestanka električne energije u stambeno/poslovnom objektu, osim ukoliko je uzrok reagovanje elemenata jednokratne zaštite (osiguravača) ugrađenih u objekat ili privremeni nestanak električne energije koji je u nadležnosti preduzeća Elektroprivreda Srbije.
  • bravarskih radova u cilju omogućavanja pristupa osiguranika stambeno/poslovnom objektu u slučaju gubitka ili krađe ključeva, zaključavanja ključeva unutar objekta, lomljenja/zaglavljivanja ključa u bravi ili kvara brave. U ovom slučaju su pokrivena uništenja ili oštećenja brave, a ne uništenja ili oštećenja na vratim ili prozorima;
  • radova na hitnom saniranju kvara na instalacijama centralnog ili etažnog grejanja, čija je posledica curenje tople vode ili pare;
  • radova na čišćenju ili sušenju u slučaju izliva vode, poplave ili prodora atmosferskih ili otpadnih voda ili kanalizacionog materijala u stambeno/poslovni objekat, osim u slučaju prodora vode ili drugog materijala kroz spoljna vrata ili prozore koji su bili otvoreni;
 • sitnog i potrošnog materijala neophodnog za pružanje pomoći – do 2.200 dinara po jednom osiguranom slučaju;
 • organizacije i obezbeđenja privremenog smeštaja u slučaju kada su usled nastanka požara i eksplozije oštećenja objekta takva da u njemu više nije moguće stanovati ili raditi – do 52.000 dinara po jednom osiguranom slučaju.
Ugovoreni paket pokrića
Osiguranik
Mesto osiguranja
Stambeno/poslovni objekat
Suma osiguranja
Period pokrića
Otkaz osiguranja
Ostvarivanje prava na pokriće:
 

Izaberite najbolje za svoju porodicu i iskoristite brojne popuste koje smo pripremili za Vas!

Liflet - Osiguranje pomoći u stambeno - poslovnom objektu

Uslovi za osiguranje pomoći u stambeno-poslovnom objektu