Shop
hero

Pomoć na putu

Brinete da će vam vozilo stati na putu zbog kvara ili nekog nepredviđenog događaja? Pomoć na putu vam obezbeđuje brzu i efikasnu asistenciju u slučaju nepredviđenih okolnosti na putevima Srbije i Evrope.

Izaberite paket osiguranja

USLUGA POKRIĆE (na teritoriji Republike Srbije)
Davanje informacija i obezbeđivanje pravne pomoći 24h/7 dana u nedelji
Popravka na licu mesta do 1h rada / do 100 EUR
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode do najbližeg ovlašćenog servisa / max. do 100 km u oba smera
Nastavak putovanja 10 EUR po osobi
Spašavanje osiguranog drumskog vozila do 150 EUR
Organizacija i dostava ključeva u slučaju problema sa ključevima osiguranog drumskog vozila organizacija i troškovi dostave do 100 EUR
Organizacija i dostava goriva troškovi dostave do 100 km
Zamenski vozač u Srbiji - Safe Driver organizacija
USLUGA POKRIĆE (na teritoriji Evrope, uključujući Republiku Srbiju u skladu sa uslovima)
Davanje informacija i obezbeđivanje pravne pomoći 24h/7 dana u nedelji
Popravka na licu mesta do 1h rada / do 150 EUR
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju kvara do najbližeg ovlašćenog servisa / max. do 250 km u oba smera
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju saobraćajne nezgode bez limita
Spašavanje vozila do 200 EUR
Hotelski smeštaj hotel do max. 3*, do 2 noćenja, do 80 EUR po osobi
Nastavak putovanja 30 EUR po osobi
Organizacija i dostava ključeva u slučaju problema sa ključevima osiguranog drumskog vozila organizacija i troškovi dostave do 100 EUR
Organizacija i dostava goriva troškovi dostave do 100 km
Zamenski vozač u Srbiji - Safe Driver organizacija
Organizacija carine i prevoz oštećenog vozila na auto-otpad u inostranstvu prevoz do 300 EUR
USLUGA POKRIĆE (na teritoriji Evrope, uključujući Republiku Srbiju u skladu sa uslovima)
Davanje informacija i obezbeđivanje pravne pomoći 24h/7 dana u nedelji
Popravka na licu mesta do 1h rada / do 150 EUR
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju kvara do najbližeg ovlašćenog servisa / max. do 250 km u oba smera
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju saobraćajne nezgode bez limita
Spašavanje vozila do 200 EUR
Hotelski smeštaj hotel do max. 3*, do 2 noćenja, do 80 EUR po osobi
Nastavak putovanja 30 EUR po osobi
Organizacija i dostava ključeva u slučaju problema sa ključevima osiguranog drumskog vozila organizacija i troškovi dostave do 100 EUR
Organizacija i dostava goriva troškovi dostave do 100 km
Zamenski vozač u Srbiji - Safe Driver organizacija
Organizacija carine i prevoz oštećenog vozila na auto-otpad u inostranstvu prevoz do 300 EUR
Osiguranje pneumatika popravke pneumatika usled oštećenja, bez troškova zamene pneumatika novim ili polovnim

Detalji paketa osiguranja

Osiguranje možete ugovoriti najranije od 16.06.2024.

Paket COMFORT

16.06.2024. u 24h - 16.06.2025. u 24h

2.600,00 RSD

uračunat je porez u visini od 5%

Osim navedenog iznosa nemate obavezu plaćanja drugih naknada i troškova. Ukoliko je vrednost pružene usluge pomoći na putu veća od limita pokrića, razliku do punog iznosa vrednosti usluga plaćate sami direktno pružaocu usluge.