Site name
Site name

Pomoć na putu

Brinete da će vam vozilo stati na putu zbog kvara ili nekog nepredviđenog događaja? Pomoć na putu vam obezbeđuje brzu i efikasnu asistenciju u slučaju nepredviđenih okolnosti na putevima Srbije i Evrope.

Izaberite paket osiguranja

BASIC
COMFORT
ELEGANT
USLUGA POKRIĆE (na teritoriji Republike Srbije)
Davanje informacija i obezbeđivanje pravne pomoći 24h/7 dana u nedelji
Popravka na licu mesta do 1h rada / do 100 EUR
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode do najbližeg ovlašćenog servisa / max. do 100 km u oba smera
Nastavak putovanja 10 EUR po osobi
Spašavanje osiguranog drumskog vozila do 150 EUR
Organizacija i dostava ključeva u slučaju problema sa ključevima osiguranog drumskog vozila organizacija i troškovi dostave do 100 EUR
Organizacija i dostava goriva troškovi dostave do 100 km
Zamenski vozač u Srbiji - Safe Driver organizacija
USLUGA POKRIĆE (na teritoriji Evrope, uključujući Republiku Srbiju u skladu sa uslovima)
Davanje informacija i obezbeđivanje pravne pomoći 24h/7 dana u nedelji
Popravka na licu mesta do 1h rada / do 150 EUR
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju kvara do najbližeg ovlašćenog servisa / max. do 250 km u oba smera
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju saobraćajne nezgode bez limita
Spašavanje vozila do 200 EUR
Hotelski smeštaj hotel do max. 3*, do 2 noćenja, do 80 EUR po osobi
Nastavak putovanja 30 EUR po osobi
Organizacija i dostava ključeva u slučaju problema sa ključevima osiguranog drumskog vozila organizacija i troškovi dostave do 100 EUR
Organizacija i dostava goriva troškovi dostave do 100 km
Zamenski vozač u Srbiji - Safe Driver organizacija
Organizacija carine i prevoz oštećenog vozila na auto-otpad u inostranstvu prevoz do 300 EUR
USLUGA POKRIĆE (na teritoriji Evrope, uključujući Republiku Srbiju u skladu sa uslovima)
Davanje informacija i obezbeđivanje pravne pomoći 24h/7 dana u nedelji
Popravka na licu mesta do 1h rada / do 150 EUR
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju kvara do najbližeg ovlašćenog servisa / max. do 250 km u oba smera
Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju saobraćajne nezgode bez limita
Spašavanje vozila do 200 EUR
Hotelski smeštaj hotel do max. 3*, do 2 noćenja, do 80 EUR po osobi
Nastavak putovanja 30 EUR po osobi
Organizacija i dostava ključeva u slučaju problema sa ključevima osiguranog drumskog vozila organizacija i troškovi dostave do 100 EUR
Organizacija i dostava goriva troškovi dostave do 100 km
Zamenski vozač u Srbiji - Safe Driver organizacija
Organizacija carine i prevoz oštećenog vozila na auto-otpad u inostranstvu prevoz do 300 EUR
Osiguranje pneumatika popravke pneumatika usled oštećenja, bez troškova zamene pneumatika novim ili polovnim

Premija za izabrani paket osiguranja (s uračunatim porezom od 5%): 2.600,00 RSD

Osim navedenog iznosa nemate obavezu plaćanja drugih naknada i troškova. Ukoliko je vrednost pružene usluge pomoći na putu veća od limita pokrića, razliku do punog iznosa vrednosti usluga plaćate sami direktno pružaocu usluge.

Odaberite datum početka osiguranja

Osiguranje možete ugovoriti najranije od 27.09.2023.