Site name
Site name

Putno osiguranje


Ukoliko idete na skijanje, Generali osiguranje obezbeđuje osiguraniku pružanje medicinske pomoći i prilikom rekreativnog bavljenja skijaškim sportom (skijanje i snoubording). Osigurana suma za ski rizik je 15.000 eur, bez obzira na ugovorenu teritoriju i odabran nivo pokrića. Ugovara se kao posebna svrha putovanja sa uvećanom premijom u odnosu na standardnu - Turistički sa skijanjem.