Shop
Generali ostvario najbolji operativni rezultat u istoriji

Generali ostvario najbolji operativni rezultat u istoriji

Generali grupa objavila rezultate za 2022. godinu - izuzetno čvrsta kapitalna pozicija

15.03.2023.

Generali grupa ostvarila je najbolji operativni rezultat u istoriji sa kontinuiranim rastom premija i neto rezultata.

  • Bruto fakturisana premija iznosila 81,5 milijardi evra (+1,5%), sa snažnim rastom u segmentu neživotnog osiguranja (+9,8%), naročito osiguranja od auto-odgovornosti. Otporan neto priliv u segmentu životnog osiguranja od 8,7 milijardi evra, u potpunosti fokusiran na unit-linked i zaštitu, u skladu sa strategijom Grupe
  • Rekordni operativni rezultat bio 6,5 milijardi evra (+11,2%), uglavnom zahvaljujući životnom osiguranju, zajedno sa rastom neživotnog osiguranja. Kombinovani racio iznosi 93,2% (+2,4 p.p.).
  • Neto rezultat porastao na 2912 miliona evra (+2,3%)2
  • Izuzetno čvrsta kapitalna pozicija, sa raciom solventnosti od 221% (227% u finansijskoj 2021. godini)
  • Predlog dividende po akciji od 1,16 evra (+8,4%) potvrđuje fokusiranost Grupe na prihod akcionara

 

CEO Generali grupe, Filip Done, rekao je: „Generalijevi rezultati potvrđuju uspeh na putu transformacije, koji se nastavlja kroz disciplinovanu i efikasnu primenu strategije „Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Vođeni jasnom vizijom pozicioniranja Grupe kao globalnog lidera u osiguranju i upravljanju imovinom, na putu smo da ostvarimo ciljeve i ambicije našeg strateškog plana i održivi rast kako bismo stvorili vrednost za sve naše zainteresovane strane, čak i u geopolitičkom i ekonomskom kontekstu punom izazova. Ovo nam je omogućilo da akcionarima još jednom predložimo povećanje dividende, zahvaljujući kontinuiranom rastu zarade i snažnoj gotovinskoj i kapitalnoj poziciji Grupe. Generali takođe nastavlja da bude lider u održivosti, koja je sada potpuno integrisana u sve poslovne aktivnosti Grupe, u skladu sa našom posvećenošću da delujemo kao odgovoran osiguravač, investitor, poslodavac i korporativni građanin. Sve ovo smo postigli zahvaljujući strastvenosti naših ljudi i našoj jedinstvenoj mreži agenata.”