Shop
Brinete o vašim zaposlenima,  za njihovo danas i za njihovo sutra?

Brinete o vašim zaposlenima, za njihovo danas i za njihovo sutra?

Generali može da vam olakša da kroz dobrovoljno zdravstveno osiguranje i dobrovoljni penzijski fond pokažete zaposlenima koliko su važni za vas.

27.10.2022.

Generali može da vam olakša da kroz dobrovoljno zdravstveno osiguranje i dobrovoljni penzijski fond pokažete zaposlenima koliko su važni za vas.

Poreske olakšice

Za uplate premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i doprinosa u dobrovoljni penzijski fond do 6541 RSD mesečno po zaposlenom, poslodavci su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Za njihovo DANAS

Zašto briga o zdravlju treba da bude u vrhu prioriteta HR-a

Anketa sprovedena u 121 kompaniji pokazala je da njih 53% obezbeđuje neku vrstu zdravstvene beneficije za svoje zaposlene.

Da li je i vaša među njima?

Pored vrhunske usluge u zdravstvenim ustanovama, Generali Osiguranje Srbija prati i najnovije trendove u zdravstvenom osiguranju. U fokus smo stavili mentalno zdravlje, velnes i telemedicinu. Zato našim klijentima pružamo mogućnost korišćenja aplikacija za vežbanje MyFitWorld, kao i telekonsultacije putem platforme Global Digital Clinic.

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem zaposlenima pokazujete koliko je vama važno ono to što je njima najvažnije – ZDRAVLJE.

Za njihovo SUTRA

Uplatom doprinosa u dobrovoljni penzijski fond pomažete zaposlenima da očuvaju životni standard kada više ne budu radili.Tako će još više osećati da su cenjeni i zbrinuti.

Omogućite im:

  • Privatnu penziju koja ne zavisi od radnog staža i koju mogu koristiti već sa navršenih 58 godina. Isplate su moguće i pre 58. godine ako dođe do trajne nesposobnosti za rad.
  • Penziju koja je nasledna i tokom uplate i tokom isplate.
  • Čak i ako prestanete da uplaćujete u fond, sredstva ostaju na računu zaposlenog.