Shop
Generali: Nova organizacija treba da podrži uspešno ostvarenje plana Lifetime Partner 24 Driving Growth

Generali: Nova organizacija treba da podrži uspešno ostvarenje plana Lifetime Partner 24 Driving Growth

Milano 22. jun 2022. – Na sastanku kojim je predsedavao Andrea Sironi, Odbor direktora Assicurazioni Generali odobrio je novu organizacionu strukturu Grupe, koju je predložio CEO Grupe Filip Done.

23.06.2022.

Milano 22. jun 2022. – Na sastanku kojim je predsedavao Andrea Sironi, Odbor direktora Assicurazioni Generali odobrio je novu organizacionu strukturu Grupe, koju je predložio CEO Grupe Filip Done.

Nova organizaciona struktura osmišljena je tako da podrži prioritete strateškog plana Lifetime Partner 24 Driving Growth. Njeni glavni ciljevi su:

 • jačanje uloge sedišta Grupe u oblasti upravljanja i koordinacije poslovnim jedinicama;
 • poboljšanje instrumenata za postizanje ciljeva operativne efikasnosti plana i ubrzanje digitalne transformacije Grupe;
 • dalja ugradnja održivosti u osnovnu delatnost kroz implementaciju strategije Grupe u oblasti ESG u investicije i proizvode i obogaćivanje kulture održivosti unutar Grupe;
 • redefinisanje organizacionog i geografskog nadzora tržišta i linija poslovanja u više zemalja radi olakšanja koordinacije i operativne sinergije.

Organizaciona struktura se zasniva na snazi talenata kojima Grupa već raspolaže, a novi sastav Upravnog odbora (UO) Grupe radiće na tome da obezbedi uspeh plana Lifetime Partner 24 Driving Growth.

Od 1. septembra 2022. godine na snagu stupaju sledeće organizacione promene:

 • Marko Sezana, aktuelni regionalni menadžer za Italiju i globalne linije poslovanja, imenovan je za generalnog direktora sedišta Grupe. On će biti odgovoran za kontrolu rada sledećih funkcija: direktora Grupe za transformaciju, direktora Grupe za marketing i klijente, direktora Grupe za ulaganja, direktora Grupe za životno i zdravstveno osiguranje, direktora Grupe za osiguranje imovine i lica, štete i reosiguranje i direktora Grupe za održivost i društvenu odgovornost.
 • Đankarlo Fančel, aktuelni direktor Grupe za rizike, imenovan je za regionalnog menadžera za Italiju.
  Karlo Ferarezi, aktuelni CEO kompanije Cattolica Assicurazioni, imenovan je za direktora Grupe za rizik i postaje član GMC Grupe.
 • Osniva se nova poslovna jedinica koja obuhvata Nemačku, Austriju i Švajcarsku. Đovani Liverani, sadašnji regionalni menadžer za Nemačku i privremeni menadžer za Austriju i CIE, imenovan je za generalnog direktora za Nemačku, Austriju i Švajcarsku. Stefan Leman, trenutno direktor poslovanja ekskluzivne prodaje u kompaniji Generali Deutschland, imenovan je za regionalnog menadžera za Nemačku. Odgovoran je izvršnom direktoru nove poslovne jedinice i postaje član GMC Grupe.
 • Haime Ankustegi potvrđen je kao CEO poslovne jedinice International, koja se proširuje na zemlje Centranle i Istočne Evrope. Detaljnije informacije o njenoj organizaciji biće naknadno objavljene.
 • Sve globalne linije poslovanja – Generali Corporate and Commercial, Generali Employee Benefits i Arte Generali – grupišu se unutar nove poslovne jedinice Francuska, Europ Assistance i Global Business Lines, na čelu sa Žan-Loranom Granijeom.

Od danas, Simone Bemporad direktor Grupe za komunikacije i odnose s javnošću, imenovan i za portparola Grupe i Antonio Kanđeri, glavni savetnik Grupe, postaju članovi GMC Grupe.