Shop

Daljinsko snimanje štete putem Livegenic aplikacije

Snimanje štete i slanje dokumentacije možete sada obaviti samostalno bez dolaska u poslovnicu ili čekanja procenitelja. Sve što vam treba je mobilni telefon i internet veza.

Kako?

 • Pozovite kontakt centar na broj 0800 222 555 i prijavite štetu.
 • Putem SMS-a dobićete link koji vas vodi ka veb aplikaciji za snimanje štete putem mobilnog telefona.
 • Izaberite opciju snimanja putem videa ili fotoaparata.
 • Pratite poruke ispisane na ekranu kako da snimite štetu.
 • Ukoliko ste se tako dogovorili, procenitelj će se uključiti i asistirati Vam uživo u audio-video-prenosu.
 • Dokumenta možete fotografisati dodirom na simbol fotoaparata ili korišćenjem opcije „Pošaljite dodatne slike".
 • Snimljeni materijal se automatski otprema u realnom vremenu i ne ostaje na memoriji telefona.
 • Snimljeni materijal možete pregledati putem opcije „Pregled poslatih snimaka".
 • Snimanje možete prekidati i ponovo započinjati. Takođe, uvek možete naknadno slati dopunski sadržaj.

Značenje pojedinih opcija u aplikaciji za snimanje štete

Snimite štetu (video)

 • dodirnite simbol kamere i snimanje videa će se automatski pokrenuti
 • dodirnite simbol fotoaparata da bi napravili fotografije (moguće i za vreme video snimanja)
 • ukoliko ste se tako dogovorili, procenitelj će se uključiti i asistirati Vam uživo u audio-video-prenosu.

Fotografišite štetu

 • Opcija namenjena isključivo za snimanje fotografija.

Pošaljite dodatne slike

 • Dodajte ranije snimljene slike ili dokumenta sa memorije telefona.

Pregled poslatih snimaka

 • Snimljeni materijal možete pregledati putem opcije „Pregled poslatih snimaka".

Moj procenitelj

 • Kontakt podaci procenitelja zaduženog za Vaš predmet.

Pitanja?

Kontaktirajte procenitelja zaduženog za Vaš predmet putem opcije „Moj procenitelj“ ili kontakt centar  na 0800 222 555 / kontakt@generali.rs.