Site name
Site name

 

 

Proces selekcije je transparentan i sprovodi se u nekoliko koraka:

  • Kandidati koji zadovoljavaju uslove konkursa rade pshihološke testove i test znanja engleskog jezika;
  • Razgovor sa kolegama iz HR sektora;
  • Razgovor sa kolegama koji bi bili nadređeni potencijalnom novom članu Generali tima.

U skladu sa specifičnim zahtevima pozicije za koju kandidat konkuriše, proces selekcije uključuje i Assesment centar za dodatnu procenu sposobnosti i kompetencija kandidata.