Site name
Site name

Osiguranje kuća i stanova za klijente JKP Informatika

Neke stvari možda ne možemo predvideti ili sprečiti, ali je sasvim sigurno da možemo preduzeti odgovarajuće mere zaštite.

Svesni da razne nepogode prete sigurnosti vašeg doma i najbližih osmislili smo paket osiguranja stambenog prostora i stvari u njemu od gubitka i raznih oštećenja i osiguranja od odgovornosti članova domaćinstva za štete učinjene trećim licima i njihovim stvarima.

Za razliku od drugih paketa osiguranja, ugovaranje osiguranja preko JKP Informatika je veoma jednostavno

JKP Informatika je omogućio svojim klijentima da na vrlo lak i jednostavan način uplatom premije osiguranja, koja će se narednog meseca kao posebna stavka naći na računu Informatike, ugovore osiguranje svoje imovine i najbližih. Uplatom mesečne premije osiguranja, osiguravate vrednost svoje imovine za naredni kalendarski mesec.

Ugovoreno osiguranje obuhvata osiguranje objekta koje se nalazi na adresi na kojoj klijent prima račun za usluge JKP Informatika i stvari u njemu. Osiguranje obuhvata i osiguranje od odgovornosti vlasnika objekta, njegovog bračnog druga i dece.

Za minimalnu investiciju od samo 4,29 dinara po kvadratnom metru mesečno osiguravate i imovinu i odgovornost.

Šta je osigurano?
Pokriće od prekomernog topljenja snega
Osiguranik
Suma osiguranja
Period pokrića
Višestruko i dvostruko osiguranje
Otkaz osiguranja