Site name
Site name

Osiguranje za klijente JP Vodokanal Bečej

Uplatom mesečne premije osiguranja osigurava se vrednost imovine za naredni kalendarski mesec. Ugovoreno osiguranje obuhvata osiguranje objekta i stvari u njemu na adresi na kojoj klijent prima račun za usluge JP Vodokanal. Osiguranje obuhvata i osiguranje od odgovornosti vlasnika objekta, njegovog bračnog druga i dece.

 

Šta je osigurano?
Ugovoreni paket pokrića
Pokriće od prekomernog topljenja snega
Osiguranik
Suma osiguranja
Period pokrića
Višestruko i dvostruko osiguranje
Otkaz osiguranja