Site name
Site name

Osiguranje za klijente JP Vodokanal Bečej

Neke događaje možda ne možemo predvideti ili sprečiti, ali je sasvim sigurno da možemo preduzeti odgovarajuće mere zaštite.

Svesni da razne nepogode prete sigurnosti vašeg doma i najbližih osmislili smo paket osiguranja stambenog prostora i stvari u njemu od raznih rizika i osiguranja od odgovornosti članova domaćinstva za štete učinjene trećim licima i njihovim stvarima.

JP Vodokanal je omogućilo svojim klijentima da ugovore osiguranje imovine na vrlo lak i jednostavan način - uplatom premije osiguranja. Ova usluga će se kao posebna stavka naći na računu za mesec decembar 2014, a počeće da važi od januara 2015. godine.

Uplatom mesečne premije osiguranja osigurava se vrednost imovine za naredni kalendarski mesec. Ugovoreno osiguranje obuhvata osiguranje objekta i stvari u njemu na adresi na kojoj klijent prima račun za usluge JP Vodokanal. Osiguranje obuhvata i osiguranje od odgovornosti vlasnika objekta, njegovog bračnog druga i dece.

Minimalnom investicijom od samo 200 dinara mesečno osiguravate i imovinu i odgovornost.

Šta je osigurano?
Ugovoreni paket pokrića
Pokriće od prekomernog topljenja snega
Osiguranik
Suma osiguranja
Period pokrića
Višestruko i dvostruko osiguranje
Otkaz osiguranja