Site name
Site name

Osiguranje za klijente JKP 7. OKTOBAR Novi Kneževac

Neke stvari možda ne možemo predvideti ili sprečiti, ali je sasvim sigurno da možemo preduzeti odgovarajuće mere zaštite.

Svesni da razne nepogode prete sigurnosti vašeg doma i najbližih osmislili smo paket osiguranja stambenog prostora i stvari u njemu od gubitka i raznih oštećenja i osiguranja od odgovornosti članova domaćinstva za štete učinjene trećim licima i njihovim stvarima.

Za razliku od drugih paketa osiguranja, ugovaranje osiguranja preko JKP 7. OKTOBAR Novi Kneževac je veoma jednostavno.

JKP 7. OKTOBAR Novi Kneževac je omogućio svojim klijentima da, na vrlo lak i jednostavan način uplatom premije osiguranja, sa posebne uplatnice koja je dostavljena uz račun za komunalne usluge, ugovore osiguranje svoje imovine i najbližih.

Uplatom mesečne premije osiguranja, osiguravate vrednost svoje imovine za naredni kalendarski mesec.

Ugovoreno osiguranje obuhvata osiguranje objekta koje se nalazi na adresi na kojoj klijent prima račun za usluge JKP 7. OKTOBAR Novi Kneževac i stvari u njemu. Osiguranje obuhvata i osiguranje od odgovornosti vlasnika objekta, njegovog bračnog druga i dece.

Za minimalnu investiciju od samo 200 dinara mesečno osiguravate i imovinu i odgovornost.

Šta je osigurano?
Ugovoreni paket pokrića
Pokriće od prekomernog topljenja snega
Plaćanje premije
Osiguranik
Suma osiguranja
Period pokrića
Višestruko i dvostruko osiguranje
Otkaz osiguranja
Podnošenje prigovora
Postupak prijave štete