Shop

Mreža zdravstvenih ustanova u sklopu životnog osiguranja

Life Concept

Sistematski pregled možete zakazati u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi sa kojom je Generali Osiguranje Srbija sklopilo saradnju.

Mreža zdravstvenih ustanova u sklopu životnog osiguranja

Adresa: Višegradska 26, Beograd

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

Žene do 50 godina Žene preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea,kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea,kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled  dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled  dojki 
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina Muškarci preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 /
 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 Dodatna pogodnost: Osiguranici Life Concepta ostvaruju pravo na 20% popusta na redovan cenovnik usluga OB “Aurora” za svaku zdravstvenu uslugu koja se indikuje u toku i nakon sistematskog pregleda

Adresa: Knez Miletina br.36

             Omladniskih brigada 88b 

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

Žene do 50 godina Žene preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 • Mamografija (NA SVAKE 2 GODINE)
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina Muškarci preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 /
 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Pregled za maloletna lica
Life concept - od 14 do 18 godine

Labaratorija: KKS, glikemija,urin, koprokultura, bris grla i bris nosa

Oftalmolog

Fizijatar

Dermatolog

zaključni pregled pedijatra

 

Adresa: Šajkaška 37, Novi Sad

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

Žene do 50 godina Žene preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 • Mamografija (NA SVAKE 2 GODINE)
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina Muškarci preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 /
 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Pregled za maloletna lica
Life concept - od 14 do 18 godine

Labaratorija: KKS, glikemija,urin, koprokultura, bris grla i bris nosa

Oftalmolog

Fizijatar

Dermatolog

zaključni pregled pedijatra

Lokacije na kojima se obavlja sistematski pregled

Dom zdravlja “MEDIGROUP DR. RISTIĆ – OGRANAK BULEVAR” Beograd

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 294

Dom zdravlja “MEDIGROUP DR. RISTIĆ - OGRANAK KALENIĆ”, Vračar

Adresa: Makenzijeva 57

Dom zdravlja “MEDIGROUP DR. RISTIĆ - OGRANAK DORĆOL”

Adresa: Cara Dušana 58

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

 

Žene do 50 godina Žene preko 50 godina 
 • Pregled interniste
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina Muškarci preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 /
 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Pregled za maloletna lica
Life concept - od 14 do 18 godine

Labaratorija: KKS, glikemija, urin, koprokultura, bris grla i bris nosa

Oftalmolog

Fizijatar

Dermatolog

zaključni pregled pedijatra

Adresa: Jurija Gagarina 14, Novi Beograd

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

 

Žene do 50 godina Žene preko 50 godina 
 • Pregled interniste
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina Muškarci preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 /
 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Pregled za maloletna lica
Life concept - od 14 do 18 godine

Labaratorija: KKS, glikemija,urin, koprokultura, bris grla i bris nosa

Oftalmolog

Fizijatar

Dermatolog

zaključni pregled pedijatra

Adresa: Balzakova 44, Novi Sad

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

 

Žene do 50 godina Žene preko 50 godina 
 • Pregled interniste
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina Muškarci preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 /
 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Pregled za maloletna lica
Life concept - od 14 do 18 godine

Labaratorija: KKS, glikemija, urin, koprokultura, bris grla i bris nosa

Oftalmolog

Fizijatar

Dermatolog

zaključni pregled pedijatra

Adresa: Igmanska 83, Niš

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

 

Žene do 50 godina Žene preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina Muškarci preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 /
 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

Adresa: Vuka Karadžića 19, Subotica

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

 

Žene do 50 godina Žene preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina Muškarci preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 /
 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

Adresa: Topolski put 70, Bečej

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

 

Žene do 50 godina Žene preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki 
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina Muškarci preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 /
 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)
 /
 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

Adresa: Kralja Petra I br. 3, Sremska Mitrovica

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

 

Žene do 50 godina

Žene preko 50 godina

 • Pregled interniste
 • Pregled interniste
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled dojki

 /

 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina

Muškarci preko 50 godina

 • Pregled interniste
 • Pregled interniste
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea,kreatinin, ukupni holesterol, LDL,HDL, trigliceridi, bilirubin, AST,ALT, gama GT
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea,kreatinin, ukupni holesterol, LDL,HDL, trigliceridi, bilirubin, AST,ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Merenje krvnog pritiska, EKG

 /

 • Digitorektalni pregled ,određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)

 /

 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

Adresa: Jug Bogdana 4, Bačka Palanka

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

 

Žene do 50 godina Žene preko 50 godina 
 • Pregled interniste 
 •  Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • EKG
 • EKG
 • Ginekološki pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Ginekološki pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Ultrazvučni pregled dojki 
 • Ultrazvučni pregled dojki 
/
 • Digitorektalni pregled (pregled gastroenterologa), test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina

Muškarci preko 50 godina

 • Pregled interniste
 • Pregled interniste
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • EKG
 • EKG

 /

 • Digitorektalni pregled (pregled urologa), određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)

 /

 • Digitorektalni pregled (pregled gastroenterologa), test na okultno krvarenje

 

Adresa: Radanska BB, Leskovac

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

 

 

Žene do 50 godina

Žene preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea,kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled  dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled  dojki 
 • Mamografija (NA SVAKE 2 GODINE)

 /

 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina

Muškarci preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG

 /

 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)

 /

 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

Adresa: Obrena Kovačevića 21, Leskovac

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

Žene do 50 godina

Žene preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea,kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea,kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled  dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled  dojki 

 /

 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

 

Muškarci do 50 godina

Muškarci preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG

 /

 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)

 /

 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

Adresa: Narodnog heroja Tepić Milana 34, Vršac

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

Žene do 50 godina

Žene preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled  dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled  dojki 
 • Mamografija (NA SVAKE 2 GODINE)

 /

 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina

Muškarci preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG

 /

 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)

 /

 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Dodatna pogodnost: Osiguranici Life Concepta ostvaruju pravo na 20% popusta na redovan cenovnik usluga Poliklinike Cukanić, za sve dodatne preglede i dijagnostičke procedure indikovane na obavljenom sistematskom pregledu i za sve preglede/dijagnostičke procedure tražene zbog akutnih tegoba osiguranika.

Adresa: Ive lole Ribara 38, Zrenjanin

 

Šta je obuhvaćeno sistematskim pregledom?

Žene do 50 godina

Žene preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Kompletan ginekološki pregled, bimanuelni pregled, kolposkopija sa uzimanjem briseva i PAPA testa, ultrazvučni pregled
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled  dojki 
 • Klinički pregled i ultrazvučni pregled  dojki 
 • Mamografija (NA SVAKE 2 GODINE)

 /

 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Muškarci do 50 godina

Muškarci preko 50 godina 

 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG
 • Pregled interniste 
 • Laboratorijske analize: pregled urina, KKS, SE, glukoza, urea, kreatinin, ukupni holesterol, LDL, HDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, gama GT
 • Merenje krvnog pritiska, EKG

 /

 • Digitorektalni pregled, određivanje PSA
 • Ultrazvučni pregled prostate (NA SVAKE 2 GODINE)

 /

 • Digitorektalni pregled, test na okultno krvarenje

 

Dodatna pogodnost: Osiguranici Life Concepta ostvaruju pravo na 20% popusta na redovan cenovnik usluga Opšte bolnice “Sveti Jovan” za sve dodatne preglede nakon obavljenog sistematskog pregleda.