Shop

Generali Best Doctors

Generali Best Doctors

Da li ste ikada bili nesigurni u dijagnozu lekara? Da li ste bili u situaciji da ne znate kome da se obratite?

 

Život je samo jedan! Kada je zdravlje u pitanju, zaslužujete da dobijete sve informacije da biste doneli pravu odluku.

 

Od sada vam Best Doctors omogućava mišljenje i stručnu pomoć najboljih lekara u svetu i pokriće za lečenje u svetski priznatim zdravstvenim ustanovama.

Best Doctors su 1989. godine osnovali lekari sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard. Best Doctors je formirao mrežu od preko 53 000 medicinskih stručnjaka u preko 450 specijalnosti, koja opslužuje više od trideset miliona svojih članova širom sveta.

Od sada preko Generali Osiguranja Srbija, u okviru strateškog partnerstva sa kompanijom Best Doctors, možete ugovoriti proizvod Generali Best Doctors, koji vam pruža pomoć i podršku u daljem lečenju.

Best Doctors povezuje osobe koje su suočene sa izazovom kada je zdravlje u pitanju sa onima koji mogu da im pomognu na najbolji način.

Best Doctors pokriva sledeće bolesti i medicinske procedure:

  • Lečenje kancera
  • Operacija bajpasa koronarne arterije (revaskularizacija miokarda)
  • Zamena ili popravka srčanog zaliska
  • Neurohirurgija
  • Transplatacija organa/tkiva živog davaoca

Best Doctors odgovara na važna pitanja pacijenata.

Da li je moja dijagnoza tačna?

Osiguranje pruža mogućnost da vaš slučaj ispitaju vodeći medicinski stručnjaci specijalizovani za lečenje vaše bolesti.

Koji je najbolji medicinski tretman na raspolaganju? 

Kompletan izveštaj koji daje pregled najadekvantnijeg lečenja i u kojem se navode do tri najbolje bolnice i stručnjaci u celom svetu koji nude ovu vrstu lečenja.

Da li ću moći sebi i svojoj porodici da priuštim odgovarajuće osiguranje?

Osiguranje obezbeđuje pokriće od 1.000.000 evra za lečenje, put i smeštaj. Troškove plaća direktno osiguravač, osigurana lica nemaju nikakve troškove.

Best Doctors je namenjen osobama koje su zdrave, ali su svesne neizvesnosti koju budućnost nosi.

Šta obezbeđuje Best Doctors?

"InterConsultation" usluga podrazumeva podrobnu analizu osiguranikovog medicinskog slučaja i davanje medicinskog saveta ili drugog mišljenja vrhunskih stručnjaka iz mreže Best Doctors.

 

Prikupljeni medicinski zapisi, snimci, kontrolni uzorci i ostala medicinska dokumentacija osiguranika šalju se lekaru specijalisti na pregled, radi dobijanja drugog mišljenja. Posle analize, osiguranik dobija detaljan i poverljiv medicinski izveštaj u kojem se rezimiraju nalazi i daje konačna dijagnoza. Tako se obezbeđuje sigurnost u tačnost dijagnoze, na osnovu koje se može doneti prava odluka o daljim koracima.

"FindBestCare" usluga omogućava podršku u pronalaženju prvoklasne medicinske nege i adekvatne bolnice.

 

Nakon potvrde osiguranika da prihvata drugo lekarsko mišljenje i preporučeno lečenje, Best Doctors organizuje dalje lečenje osiguranika. Best Doctors će zakazati termine kod pružaoca zdravstvene usluge u inostranstvu, organizovati medicinsko lečenje, hotelski smeštaj i prevoz, tj. realizovati uslugu pronalaženja adekvatne nege u nekoj od najboljih medicinskih ustanova u svetu.

Pokriće troškova koji nastanu u vezi sa navedenim osiguranim bolestima i medicinskim procedurama:

  • troškove lečenja ili operacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama širom sveta sa pokrićem do 1.000.000 evra godišnje;
  • doživotni limit za sve osigurane slučajeve 2.000.000 evra;
  • organizovanje prevoza i smeštaja za jednog pratioca;
  • troškove nabavke lekova u Republici Srbiji (doživotni limit do 50.000 evra);
  • troškove repatrijacije posmrtnih ostataka osiguranika;

Isplatu dnevne naknade za vreme trajanja hospitalizacije u inostranstvu (100 evra po danu, najviše za 60 dana).

Važna pitanja

Odgovor je DA jer je ovo osiguranje namenjeno upravo lečenju u inostranstvu, bez obzira na mogućnosti lečenja u Srbiji.

Odgovor je DA, jer je čitava ideja Best Doctors nastala sa pretpostavkom da osiguranik treba da dobije najbolje moguće lečenje koje se nudi u svetu.

Odgovor je NE. Best Doctors pokriva sve troškove: prevoza, smeštaja u hotelu, smeštaja u bolnici, smeštaj za pratioca.

Odgovor je DA. Best Doctors će ponuditi tri najbolje ustanove iz oblasti za koju je potrebno lečenje i osiguranik će izabrati jednu od te tri ponuđene.

Odogovor je NE. Slučaj se mora prijaviti, dobiti drugo lekarsko mišljenje nakon čega Best Doctors predlaže tri ustanove za lečenje.

Odgovor je: 15 radnih dana. U nekim hitnim slučajevima, postupak se može ubrzati na 3-4 dana.

Ne, ona je i dalje na snazi, osim ukoliko se potrošio doživotni limit od 2 000 000 evra, što je sasvim dovoljno kako praksa pokazuje.

Klijent može da koristi usluge Best Doctors koliko god je potrebno. Postoji jedino limit od 1 000 000 evra po godini, što je opet sasvim dovoljno kako praksa pokazuje.

Biće pokriveno koliko god operacija je potrebno da bi se klijent izlečio, i ako se bolest vrati klijent će imati pokriveno lečenje. Sve do doživootnog limita od 2 000 000 evra.

Praksa pokazuje da je više nego dovoljno.

Best Doctors bira osobu koja će pomoći osiguraniku prilikom lečenja u inostranstvu.

Bilo koga, koga osiguranik izabere, bilo koja bliska osoba: rođak, prijatelj.