Shop
Prijava štete - Život

Život

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i ostvarili prava iz životnog osiguranja.

Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555.

Prijava štete - Osiguranje života

Osiguranje života

Prijava štete - Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

Prijava štete - Grupno osiguranje života

Grupno osiguranje života

Prijava štete kod osiguranja kreditinih proizvoda CPI

Prijava štete kod osiguranja kreditinih proizvoda CPI