Shop
Prijava štete - Osiguranje useva i plodova

Osiguranje useva i plodova

Uputstvo za prijavu štete

O osiguranom slučaju morate što pre obavestiti Generali Osiguranje Srbija.

Kada procena štete još nije gotova, a oštećeni usev ili plod se mora požnjeti ili ubrati, morate ostaviti kontrolne uzorke na donjem, srednjem i gornjem delu parcele, na površini od 10 m2 oštećenog useva odnosno ploda.

Kod šteta na vinogradu, morate ostaviti najmanje deset neobranih čokota vinove loze na donjem, srednjem i gornjem delu vinograda, a kod šteta na voćnjaku nekoliko neobranih stabala u donjem, srednjem i gornjem delu voćnjaka.

Kod kultura kod kojih se vrši mašinska žetva ili berba (kombajniranjem) morate do uviđaja poljoprivrednog stručnjaka ostaviti kontrolne urozke u vidu traka.

Dokumentacija neophodna za prijavu štete:

  • Popunjen odgovarajući formular za prijavu štete;
  • U slučaju požara – popunjena potvrda MUP-a;

Podnošenje zahteva za prijavu štete može se izvrštiti telefonom na 021/48 70 128, ili slanjem dokumentacije imejlom na stete.usevi@generali.rs ili poštom na adresu: Braće Ribnikar 2, 21000 Novi Sad.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi