Uslovi za dobijanje senzora za detekciju dima, izliva vode ili pokreta uz osiguranje domaćinstva i malog biznisa

Osiguranje domaćinstva

 • Klijenti koji obnove osiguranje i novi klijenti – kriterijum za dodelu senzora je zaključenje ugovora o osiguranju na najmanje 3 godine, sa godišnjom premijom koja iznosi:
  • 12.000 RSD (1 senzor)
  • 18.000 RSD (do 2 senzora)
  • 24.000 RSD (do 3 senzora)
 • Klijenti koji imaju važeće osiguranje – kriterijum za dodelu senzora je aktivan višegodišnji ugovor o osiguranju domaćinstva na najmanje 3 godine, pod uslovom da je do isteka polise osiguranja preostalo više od jedne godine od dana uručenja uređaja i da godišnja premija iznosi:
  • 20.000 RSD (1 senzor)
  • 25.000 RSD (do 2 senzora)
  • 30.000 RSD (do 3 senzora)


NAPOMENA: Akcija ne važi za polise kupljene u internet prodavnici ili putem Generali aplikacije.

Osiguranje malih i srednjih preduzeća

 • Uređaji su namenjeni preduzetnicima i mikrodelatnostima, osim proizvodnih delatnosti, skladišta i benzinskih pumpi.
 • Klijenti koji obnove osiguranje i novi klijenti – kriterijum za dodelu senzora je zaključenje ugovora na najmanje 3 godine, sa godišnjom premijom koja iznosi:
  • 20.000 RSD (1 senzor)
  • 30.000 RSD (do 2 senzora)
  • 40.000 RSD (do 3 senzora)