Shop
Uvod u finansije za mala preduzeća

Uvod u finansije za mala preduzeća

Planirate da otvorite firmu, ali ne znate šta sve podrazumeva finansijski aspekt poslovanja? Evo nekoliko stvari koje bi trebalo da znate.

19.08.2020.

Računovodstveni poslovi predstavljaju veliki deo obaveza upravljanja preduzećem, naročito kada su u pitanju manje organizacije. Jasno je da je potrebno biti oprezan kada je reč o kontroli novčanih tokova i sastavljanju budžeta i zbog toga je važno da ste dobro upoznati sa terminologijom iz oblasti finansija. 

Ukoliko ste tek nedavno otvorili firmu ili planirate da to učinite uskoro, spremili smo vam kratak preged ključnih termina iz finansija koji će vam biti potrebni i korisni ne samo u početku, nego i kroz godine koje dolaze. 

Bruto prihod

Ovaj pojam označava ukupan iznos novca koji dobijete od klijenata pre uračunavanja:

… opštih troškova

Opšti troškovi iliti režije odnose se na sve troškove za vođenje preduzeća, npr. plate, iznajmljivanje prostora, porezi i sl. Kada se od bruto prihoda oduzmu opšti troškovi dobije se…

… neto dobit

Ako je ovaj broj pozitivan, to znači da zarađujete. Ako je negativan, gubite novac. Ako je nula, onda ste u poslovanju dostigli…

… granicu rentabilnosti

Dok otplaćujete troškove osnivanja i radite na povećanju prodaje, potpuno je normalno da u početku imate određene gubitke. Stoga je dostizanje granice rentabilnosti prekretnica u poslovanju svakog preduzeća i važno je znati na šta se odnosi. Ovaj pojam podrazumeva da se na osnovu opštih troškova odredi koliki treba da bude i bruto prihod kako bi neto dobit bila pozitivan broj. Još jedna važna stvar jesu…

… novčani tokovi

Tiču se toga da li imate dovoljno gotovine za plaćanje računa. Čak i najunosnija preduzeća mogu da imaju probleme sa novčanim tokovima ako su, u odnosu na prodaju, troškovi loše tempirani. Stoga je važno da poslovanje vodite tako da obezbedite da uvek pri ruci imate dovoljno gotovine.

finansijski termini

Papirologija

U svakom preduzeću papirologije ima u velikom broju, a ovo su samo neki od najvažnijih dokumenata:

Bilans stanja

Bilans stanja predstavlja kompletan pregled finansija preduzeća na određeni datum. Obuhvata aktivu (odnosno imovinu koju preduzeće poseduje), pasivu (odnosno kapital i obaveze). Bilans stanja se uravnotežava kada je samo aktiva jednaka pasivi, drugim rečima kada je imovina jednaka zbiru pozicija: kapital (kapital i rezerve uvećane za dobitak ili umanjene za gubitak perioda) i obaveze.

Bilans uspeha

Bilans uspeha označava prihode i rashode (opšte troškove, troškovi za materijal i usluge kod proizvodnih preduzeća, a troškove nabavljene robe za trgovačaka preduzeća) tokom godine, čime se omogućava izračunavanje neto dobiti. Od suštinske je važnosti ažurirati ga kako biste znali gde je granica rentabilnosti preduzeća i koja je tekuća rentabilnost.

Izveštaj o novčanim tokovima

U ovom izveštaju prate se prilivi (putem prihoda) i odlivi (putem opštih troškova) gotovine. Ako su prilivi veći od odliva, poslovanje ima tzv. pozitivan novčani tok, a to su svakako dobre vesti!

Prognoza prihoda

Prognoza prihoda predstavlja predviđanje koliko će privredno društvo prihodovati tokom predstojeće godine, a pravi se na osnovu prethodnog iskustva, broja klijenata i planova za kreiranje novih poslovnih prilika. Razumno precizna prognoza pomoći će vam da se držite budžeta tokom godine.

Naplata

Fakturisanje predstavlja potraživanje novca od klijenata i treba ga pravilno obavljati zbog toga što je važno održavati zdrave novčane tokove. To znači da treba brzo izdavati fakture, uz fer i čvrste rokove plaćanja i kontrolu nad kasnim uplatama. Kako biste olakšali naplatu, možete probati da klijentima ponudite brzu naplatu sa popustom.

Softverska rešenja

Ako vođenje poslovnih knjiga zamišljate kao hrpu papira, obrazaca i fascikli – varate se. Dani borbe sa papirologijom daleko su za nama jer se danas sve radi elektronski. Postoji dosta rešenja za automatizovano izdavanje faktura, kao i različitih računovodstvenih i poslovnih softverskih rešenja koja vam mogu pomoći da bez brige obavljate poslovnu delatnost. Čak je odnedavno i preko e-Uprave i Uprave za trezor moguće izvršavati poreske obaveze u potpunosti elektronskim putem.

finansije

Pomoć računovođe

Profesionalni računovođa predstavlja presudnu pomoć u razvoju svakog biznisa – naročito zato što vlasnici malih i srednjih preduzeća često nemaju dovoljno vremena da se bave tim aspektom poslovanja zbog drugih obaveza koje se tiču upravljačkih poslova. Zato je važno da imate računovođu koji će redovno proveravati izveštaje, bilanse i poreze i upozoriti vas ukoliko dođe do neke greške, ali i pomoći vam da donesete važne finansijske odluke.

Ukoliko pokrećete ili vodite sopstveni biznis, upravljanje finansijama je jedna od ključnih stvari u poslovanju. Ipak, treba razmišljati i o tome kako svoj trud i rad zaštititi na pravi način i ne dozvoliti da nepredvidive situacije uruše sve ono što ste do sada stvarali. Generali osiguranje za mali biznis vam nudi paket osiguranja koji će vam omogućiti finansijsku podršku u slučaju nepredviđenih okolnosti. Možete osigurati objekte, opremu i zalihe, zaposlene od nezgode i od težih bolesti, a takođe se možete osigurati od odgovornosti i od prekida rada. Dodatna pogodnost je to što kombinaciju rizika birate sami. 

Prijavi se i budi uvek u toku sa najnovijim ponudama i korisnim informacijama

Polja označena * su obavezna