Site name
Site name

Sve što treba da znate o zdravstvenom osiguranju


zdravstveno osiguranje - sve sto treba da znate

Želiš da među prvima dobijaš
informacije o popustima i korisne savete?

09.11.2021.

Stara latinska poslovica kaže „Zdravlje je najveće bogatstvo“ (Ciceron). Zbog toga ima puno smisla uložiti u sebe i pružiti sebi negu i pažnju kakvu zaslužujemo.

Pandemija kovida-19 učinila je da se svi osvestimo u pogledu zdravlja: istraživanja su pokazala da je ono drugo na listi prioriteta milenijalcima odmah nakon porodice, dok se tri četvrtine pripadnika generacije Z najviše plaši da će im narušeno zdravlje uticati na život. Takve zebnje mogu se javiti u bilo kom trenutku, a brz pristup lečenju sada je postao od neverovatne važnosti.

Pa ipak, recimo u Velikoj Britaniji čak 54% milenijalaca odlaže odlazak kod lekara jer ne može da priušti lečenje. Uz to, brojni drugi faktori utiču na to da nemaju zdravstveno osiguranje i prigodnu zdravstvenu negu, bilo da su to utisak o troškovima ili nerazumevanje polise i izraza koji se koriste.

Zbog toga smo odlučili da pružimo upravo odgovore na neka od najčešćih pitanja koja se tiču zdravstvenog osiguranja kako bismo raščistili nejasnoće i razjasnili pogodnosti.

Šta je zdravstveno osiguranje?

Ova vrsta osiguranja nadoknađuje celokupan ili delimičan iznos troškova zdravstvene nege koje imate, kada se jave – od specijalističkih pregleda i dijagnostike do hirurških intervencija i kontrola.

Kako zdravstveno osiguranje funkcioniše?

Kao i kod drugih vrsta osiguranja, svakog meseca osiguravaču se plaća premija. Zdravstveno osiguranje plaća troškove lečenja u toku trajanja polise do maksimalnog iznosa definisanog u paketu osiguranja odnosno polisi a osigurana suma uvek je veća od onoga što osiguranik plati kao premiju.

Kolika je cena zdravstvenog osiguranja?

zdravstveno osiguranje

Na to koliko košta zdravstveno osiguranje utiče uzrast osiguranika, trenutno zdravstveno stanje, način života i politika kuće. Tako npr. osoba uzrasta 25 godina, koja ne puši i kojoj je manje potrebna zdravstvena nega, u poređenju sa osobom od 60 godina koja je pušač, plaćaće manju premiju osiguranja.

Pored toga, cena polise zavisi i od zemlje u kojoj živite. U Velikoj Britaniji, godišnja polisa košta oko 1500 funti, u SAD oko 6000 USD, u Francuskoj 480 EUR, u Australiji 850 AUD. Tako se u Srbiji u privatnim klinikama godišnje potroši oko 300 EUR, a tim novcem se kupovinom polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje pokriće od 1000 EUR.

Mogu li da osiguram više od jedne osobe?

Obično je jedna polisa namenjena za jednu osobu. Međutim, na polisu možete ubaciti i članove porodice, poput dece i supružnika, a trošak će biti manji nego za pojedinačne polise. O tome se svakako treba raspitati kod osiguravajuće kuće.

Da li je zdravstveno osiguranje vredno truda?

U zemljama poput Srbije ili Velike Britanije, gde je državno zdravstveno osiguranje obavezno i svi ga imaju, čekanje na termine na svakom nivou zdravstvene zaštite može da potraje i nemate puno izbora. Kod dobrovoljnog, odnosno privatnog osiguranja možete da dobijete uslugu mnogo brže i uz lični izbor ustanove, vremena i lekara.

U zemljama u kojima ne postoji državno zdravstveno, cena lečenja može vrlo lako da naraste do basnoslovnih iznosa. Tako recimo magnetna rezonanca u Švajcarskoj košta oko 350 EUR, porođaj u Francuskoj oko 5000 EUR, a prosečna cena lekova u Nemačkoj oko 720 EUR.

Koja je razlika između zdravstvenog i životnog osiguranja?

Premda glavna razlika nije samo u nazivu, zdravstveno osiguranje pruža pokriće tokom života – odnosno,onda kada vam je zdravstvena nega potrebna. Ova vrsta osiguranja se uglavnom ugovara na godinu dana.

Nasuprot tome, životno osiguranje pruža isplate vama doživljenjem, odnosno vašim naslednicima nakon smrtnog ishoda osiguranika, ako je tako ugovorom utvrđeno. Uglavnom se ugovara na više godina.

Postoje li različite vrste zdravstvenog osiguranja?

Iako je zdravstveno u načelu jedno, osiguravajuće kuće mogu da nude različite pakete u zavisnosti od potreba i toga koliko možete da potrošite mesečno. Što je viši iznos, veće je i pokriće i više pogodnosti dobijate.

Tako kuća Generali nudi dva nivoa zdravstvenog osiguranja: osiguranje za lečenje u zemlji i osiguranje za lečenje inostranstvu.

Šta sve zdravstveno osiguranje pokriva?

privatno zdravstveno osiguranje

Većina polisa pokriva različita zdravstvena stanja i njihovu negu, ali uvek postoje i izuzeci. Za većinu vanbolničkih usluga potrebno je proveriti da li je to pokriće ugovoreno polisom, a u pojedinim situacijama koje mogu dovesti do povećanih troškova na teret osiguranika potrebno je odobrenje osiguravajuće kuće.

Tako postojeća zdravstvena stanja, odnosno oboljenja, često nisu pokrivena privatnim osiguranjem, pored rutinskih pregleda, vođenja trudnoće/porođaja i hitnih odlazaka kod zubara, između ostalog. Međutim, postoje doplate za određenu negu o kojima se možete raspitati kod agenta.

Da li je pokriveno i mentalno zdravlje?

Generalno, bolničko lečenje mentalnog zdravlja, kao i boravak u ustanovama tog tipa nisu pokriveni osiguranjem, dok su vanbolničke usluge u vidu terapija pokrivene, ali u zavisnosti od ugovorenog paketa i uz određeni godišnji limit. Međutim, u velikom broju slučajeva potrebno je prethodno odobrenje i uslovi koji nisu obuhvaćeni. Zato se obavezno obratite agentu kako biste razjasnili sve nejasnoće i uskladili ih sa sopstvenim potrebama.

Mogu li da odaberem gde se lečim?

Pošto sarađujemo sa hiljadama pružalaca zdravstvenih usluga, dobićete pristup najboljim stručnjacima u ovom domenu. Spisak partnera nalazi se na našem sajtu i tu možete odabrati kome želite da se obratite. U određenim paketima (poput kolektivnih paketa zdravstvenog osiguranja), Generali nudi potpunu slobodu u izvoru ustanove odnosno lekara.

Da li imam pokriće i ako se lečim u inostranstvu?

dobrovoljno zdravstveno osiguranje

U zavisnosti od paketa koji odaberete, možete se odlučiti za lečenje u zemlji ili u inostranstvu. Ako polisa ne pokriva zemlju u kojoj želite da se lečite, možete pogledati dodatne opcije međunarodnog zdravstvenog ili putnog osiguranja.

Koliko puta mogu da tražim pokriće zdravstvenog osiguranja tokom godinu dana?

Kod većine osiguravajućih kuća, uključujući tu i Generali, broj prijava štete tokom godine je neograničen. Međutim, kod nekih zdravstvenih stanja godišnja gornja granica iznosa troškova može da postoji, što znači da će osiguranje pokriti troškove zdravstvene nege do određenog iznosa, a da preko tog iznosa plaćate sami. To zavisi uglavnom od iznosa polise, te obavezno porazgovarajte sa agentom o opcijama i ograničenjima.

Pogledajte sve o Generali ponudi zdravstvenog osiguranja, a za više informacija pronađite agenta Generali osiguranja u vašem gradu.

Pročitajte i sledeće:

Kako da zaštitite zdravlje cele svoje porodice

Koje suplemente treba uzimati u srednjem životnom dobu

7 saveta za zdravije oči

 

Prijavi se
Budi uvek u toku sa najnovijim ponudama i korisnim informacijama

Polja označena * su obavezna