Site name
Site name

Šta je osiguranje od nezgode za decu u školi i na šta treba obratiti pažnju


Šta je osiguranje od nezgode za decu u školi i na šta treba obratiti pažnju

Želiš da među prvima dobijaš
informacije o popustima i korisne savete?

03.09.2019.

Početak septembra je uvek rezervisan za pripreme za nove školske obaveze. Nakon odmora, deca se vraćaju u školske klupe i počinju prvi roditeljski sastanci. Na njima će se razgovarati i o osiguranju učenika od nezgode.

Koliko zaista roditelji znaju o jednogodišnjoj polisi osiguranja od nezgode za učenike?

Zbog velikog broja tema, na prvom roditeljskom sastanku najčešće nema dovoljno vremena za razgovor o osiguranju dece, pa roditelji mogu ostati uskraćeni za informacije o tome koje situacije pokriva osiguranje, koliki se iznosi isplaćuju za koju vrstu povrede, kako se prijavljuje osigurani slučaj. Roditeljima se često na usvajanje daje predlog iznosa koji treba izdvojiti za celokupan „đački dinar”, pa nije jasno koliko se iz te sume izdvaja za osiguranje, a koliko za druge potrebe.

U nastavku razjašnjavamo najčešće nedoumice roditelja.

Da li je ovo osiguranje obavezno?

Osiguranje učenika nije obavezno, ali se većina roditelja odluči da plati premiju za svoje dete da bi obezbedili finansijsku naknadu ukoliko dođe do nezgode. Iskustvo pokazuje da roditelji najčešće ne znaju šta zapravo plaćaju i šta time dobijaju. Zbog toga savetujemo roditelje da se pre donošenja odluke detaljno upoznaju sa uslovima osiguranja i ograničenjima koja prate konkretnu ponudu osiguranja učenika.

Da li osiguranje važi samo za vreme boravka u školi?

Učenici su osigurani 24 sata dnevno, dakle i kada nisu u školi.

Šta je najčešće pokriveno polisom osiguranja od nezgode za učenike?

Osiguranje najčešće obuhvata:

  • trajni invaliditet prouzrokovan nesrećnim slučajem,
  • jedan prelom kosti nastao usled nezgode,
  • hirurške intervencije zbog povreda koje su posledica nezgode,
  • troškove lečenja,
  • naknadu za dane provedene u bolnici,
  • nadoknadu za izostanak sa nastave usled nezgode,
  • smrt usled nesrećnog slučaja.

Trajni invaliditet je gubitak opšte sposobnosti. U zavisnosti od stepena invaliditeta određuje se iznos naknade koja se isplaćuje. Stepeni invaliditeta su definisani u tabeli invaliditeta i ona je sastavni deo polise osiguranja od nezgode. Stepen invaliditeta određuje stručno lice, tj. lekar cenzor Generali Osiguranja Sbija, na osnovu dostavljene medicinske i druge dokumentacije.

Prelom kosti obuhvaćen osiguranjem je onaj prelom koji je nastao kao posledica nesrećnog slučaja. Jako je važno naglasniti da je pokrićem ugovoren jedan prelom tokom godinu dana. Ukupno ugovorena suma se isplaćuje jednokratno, bez obzira na vrstu preloma i da li on kao posledicu ima trajni invaliditet ili ne.

Od čega zavisi širina pokrića?

Širina pokrića zavisi od toga koliko izdvajate za osiguranje, a za ovu polisu osiguranja se prosečno izdvaja između 100 i 500 dinara. Dakle, ako izdvojite više i pokriće će biti šire, a možete očekivati i da naknada iz osiguranja bude viša.

Da biste se podrobnije informisali o osiguranju svog deteta, obavezno zatražite od škole da vam dostavi ponudu i uslove osiguranja.

Prijavi se
Budi uvek u toku sa najnovijim ponudama i korisnim informacijama

Polja označena * su obavezna