Site name
Site name

Osiguranje od automobilskih nezgoda: ko je odgovoran za odštetu


osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje

Želiš da među prvima dobijaš
informacije o popustima i korisne savete?

29.11.2021.

Saobraćajna nezgoda je veoma neprijatno i potresno iskustvo. Očekivano je da neposredno nakon neželjenog događaja budete u šoku, ali ključno je da vladate situacijom. Zato smo vam pripremili vodič kroz osiguranje od autoodgovornosti, kako biste znali šta treba da uradite i u kom trenutku.

osiguranje od autoodgovornosti

Odmah nakon nezgode

U slučaju nastanka saobraćajne nezgode, prvo isključite motor svog vozila da biste smanjili rizik od nastanka požara ili eksplozije. Proverite da li su svi putnici bezbedni i nepovređeni. Ako su uzrujani, pokušajte da ih smirite.

Kada isključite motor, uključite sve pokazivače pravca, da bi ostali učesnici u saobraćaju znali da postoji opasnost na putu. Obucite svetloodbojni prsluk pre napuštanja vozila.

Postavite sigurnosni trougao na bezbednom rastojanju (u naseljenom mestu na 10 m, van naselja na 50 m od vozila a na auto-putu sa većim ograničenjem brzine na još većem rastojanju), krećući se uz ivicu kolovoza, radi bezbednosti. Vozač je u zakonskoj obavezi da upozori sva prisutna lica da se udalje sa kolovoza kako bi se sačuvali tragovi do dolaska saobraćajne policije. Neoznačavanje lica mesta može da uzrokuje sekundarne saobraćajne nezgode.

Nakon što obezbedite lice mesta, odmah pozovite policiju (192) kao i hitnu pomoć (194), ukoliko ima povređenih lica. Ukolko dođe do požara pozovite vartogasce (193). Povređeno lice ne smete pomerati niti transportovati bez nadzora lekara, stručne opreme i ekipe hitne pomoći, kako bi se izbegle dodatne komplikacije i ozbiljnije povrede.

Vozač je u obavezi i da pruži pomoć povređenim licima. Tu nastupa poznavanje pravila prve pomoći koja se polaže na vozačkom ispitu. Pored učesnika, i druga lica imaju obavezu da pomognu nastradalima u skladu sa uslovima i mogućnostima i da spreče uvećavanje postojećih posledica ili nastanak novih.

Kada se uverite da su svi na bezbednom, stupite u kontakt sa drugim vozačem (ako je drugo vozilo uključeno u nezgodu) i fotografišite i zabeležite okolnosti i uslove na putu. Zapišite broj registarskih tablica (tip i model vozila), uzmite broj telefona i podatke o osiguranju. Dok u potpunosti ne utvrdite šta se desilo, nemojte priznavati krivicu jer se takva izjava može upotrebiti protiv vas. 

kasko osiguranje

Ukoliko se radi o maloj šteti na vozilu i nema povređenih, vozač treba da popuni Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi u slučajevima kada ovlašćeno lice ne vrši uviđaj saobraćajne nezgode. Prema Zakonu o bezbednosti u saobraćaju, svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa osiguranja od autoodgovornosti, dužni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi.

evropski izvestaj o saobracajnoj nezgodi

Ko je odgovoran za štetu?

Uzroci nezgode mogu biti razni, poput prekomerne brzine ili mrtvog ugla, tako da često nije jasno ko je krivac. Pa ipak, mora se utvrditi ko je odgovorno lice, kako bi se odredilo čije osiguranje plaća nastalu štetu.

Štetu prijavljuje lice čije je vozilo oštećeno u osiguravajućoj kući lica koje je izazvalo saobraćajnu nezgodu. Nakon prijave štete, konačnu odluku o odgovornosti donosi osiguravač. U nastavku vam predstavljamo neke od situacija koje se najčešće javljaju kako biste mogli da predvidite ishod.

Osiguranje od autoodgovornosti - nekoliko scenarija

Scenario 1 – Ako je drugi vozač počinilac

U ovom slučaju, potrebno je da osiguravaču pružite što više detalja kako biste dokazali da niste krivi. Ako se osiguravajuća kuća i drugi vozač s tim slože, troškove popravke vašeg automobila snosi osiguravač drugog vozila.

Scenario 2 – Ako vozač nije vlasnik vozila

Ako je vozač naveden kao ovlašćeno lice, odnosno ima punomoć ili odobrenje overeno kod javnog beležnika, onda osiguranje vlasnika vozila pokriva štetu za nastalu nezgodu.

Scenario 3 – Ako su oba vozača počinioci

Svaki učesnik nezgode će naplatiti štetu srazmerno svojoj i krivici drugog učesnika. U tom slučaju je takođe potrebno da se oštećeno lice obrati osiguravajućoj kući vlasnika drugog vozila.

Automobili su skupa stavka u budžetu i lako se oštećuju, bilo da to oštećenje nastane vašom ili tuđom krivicom. Zato je osiguranje od autoodgovornosti zakonski obavezno. Kako biste u potpunosti obezbedili svoj automobil, razmislite o kasko osiguranju koje predstavlja najkompletniju i najpouzdaniju zaštitu. Ovaj vid osiguranja štiti vaš automobil čak i u slučaju vremenskih nepogoda kao što je grad, ali i u slučaju mnogih drugih opasnosti.

Ukoliko dođe do nezgode, preporuka je da štetu prijavite u najkraćem roku putem Generali kontakt centra na broj 011 222 0 555. Tu ćete dobiti informacije o tome koju dokumentaciju treba da prikupite (zapisnike od policije, fotografije i sl.) kako bismo obezbedili brzu naknadu štete.

Pročitajte i:

Bezbednost dece u saobraćaju: od rođenja do punoletstva

Najčešća pitanja: sve što treba da znate o osiguranju automobila

Zašto treba imati kasko osiguranje vozila

Prijavi se
Budi uvek u toku sa najnovijim ponudama i korisnim informacijama

Polja označena * su obavezna