Site name
Site name

Gold nivo

GOLD nivo putne asistencije obuhvata:

A) Usluge plaćanja troškova lečenja:

 • ambulantni lekarski tretman (vanbolničko lečenje);
 • lekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćen lekar;
 • medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana za povrede i polomljene ekstremitete, koja je prepisao ovlašćeni lekar;
 • dijagnoza X-zracima (rendgenom);
 • bolničko lečenje (hospitalizacija);
 • operacije i troškovi operacija;
 • stomatološki tretman do 300 evra.

B) Usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije:

 • evakuacija i transport do najbližeg lekara ili bolnice;
 • evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu;
 • repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta, do 7.000 evra;
 • repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lečenja, do 1.500 evra;
 • repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta, do 5.000 evra.

C) Usluge medicinske asistencije:

 • upućivanja na lekara;
 • lekarski saveti;
 • praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguranika;
 • hitna dostava lekova do 100 evra
 • zajednički smeštaj sa bolesnim detetom do 25evra po danu;
 • poseta bolesnom detetu, 50 evra dnevno;
 • poseta bliske osobe, 50 evra dnevno.

D) Usluge putne asistencije:

 • informisanje pre putovanja;
 • povratak dece koja su ostala bez staranja, do 1.500 evra;
 • administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata;
 • pronalaženje i preusmeravanje prtljaga;
 • slanje hitnih poruka;
 • usluge prevodioca u hitnim slučajevima;
 • informacije o šlep službi i automehaničarskim radionicama.

E) Pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava:

 • novčana pozajmica u slučaju razbojništva, do 1.000 evra;
 • informacije o advokatima;
 • novčana pozajmica za plaćanje advokata, do 2.000 evra,
 • novčana pozajmica za kauciju, do 7.000 evra.