Shop

Medic Call Centar

Telefonska služba besplatne medicinske asistencije klijentima je na raspolaganju 24 časa dnevno, 365 dana u godini.

Besplatnu medicinsku pomoć možete potražiti i putem e-maila na adresi infomedic@generali.rs.

Medic Call Centar, koji možete pozvati na 011/222 0575, organizovan je tako da besplatnu medicinsku asistenciju pružaju zaposleni lekari i medicinski radnici, koji su vam na raspolaganju za sledeće usluge:

  • pružanje prve informativne pomoći u ublažavanju simptoma navedenih u telefonskom razgovoru;
  • davanje besplatnih medicinskih saveta;
  • savetovanje i informisanje osiguranika o obimu i vrsti ugovorenog pokrića i načinu korišćenja zdravstvene kartice Generali Osiguranja Srbija;
  • upućivanje na lekara i zdravstvene ustanove, informisanje osiguranika o imenima, brojevima telefona i adresama lekara, stomatologa, bolnica, medicinskih centara, ambulantnih stanica, dežurnih klinika, apoteka;
  • pomaganje osiguranicima u pronalaženju najbolje usluge u skladu sa njihovim individualnim potrebama;
  • zakazivanje pregleda u zdravstvenim ustanovama u terminima koji odgovaraju osiguranicima;
  • praćenje i kontrolisanje realizacije dogovorenih usluga sa klinikama i usaglašavanje standarda kvaliteta članica Mreže klinika;
  • informisanje osiguranika prilikom prijave osiguranog slučaja;
  • odgovaranje na pitanja u vezi sa odštetnim zahtevima predatim Generali Osiguranju Srbija;
  • odgovaranje na pritužbe u pružanju usluga zdravstvene zaštite.