Site name
Site name


Pred tobom je kratak upitnik koji će se koristiti isključivo u svrhu regrutacije i selekcije kandidata za otvorena radna mesta u GENERALI OSIGURANJU SRBIJA A.D.O. Lični podaci, koje uz tvoju saglasnost budemo obrađivali, biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima. Čekiranjem ovog polja daješ saglasnost da se podaci iz upitnika mogu obrađivati u svrhu selekcije kandidata za nova radna mesta i trajno čuvati u bazama podataka GENERALI OSIGURANJA SRBIJA A.D.O. Datu saglasnost u svakom trenutku možeš opozvati pismeno ili usmeno, nakon čega će svaka dalja obrada tvojih ličnih podataka biti obustavljena.

Osnovni podaci

Obrazovanje

Apliciranje

( Dozvoljeni formati su: jpg, doc, xls, gif, png, pdf veličine do 1MB )

Polja označena sa * su obavezna