Site name
Site name

Zdravlje i nezgoda

Briga o zaposlenima je sve značajniji segment poslovanja kompanija, a socijalna odgovornost poslodavca i motivacija zaposlenih su neraskidivo povezane. Motivisan, stručan i lojalan tim ključni su faktori poslovnog uspeha, pa je zbog toga veoma važno da se zaposlenima i članovima njihovih porodica pruži što veća sigurnost.

Da bi se kvalitetni ljudi privukli i zadržali u kompaniji, neophodno je pronaći prava rešenja.

Inostranim kompanijama koje posluju na srpskom tržištu nudimo posebne Employee Benefits programe, razvijene u sklopu mreže Generali Employee Benefits (GEB Network). Ova mreža, osnovana 1966. godine, prisutna je u više od 90 zemalja sveta i njeni stručnjaci kroz partnerski i savetodavni pristup u saradnji sa poslodavcima, pronalaze najbolja rešenja za potrebe kompanija i njihovih zaposlenih. Mreža svakodnevno pruža usluge klijentima, izrađuje globalne analize rizika i pomaže u izradi novih proizvoda koji su namenjeni kompanijama. Više informacija o mreži možete pronaći na sajtu Generali Employee Benefits.

Izrazite brigu za svoje zaposlene i privucite nove stručne kadrove, uz pomoć Generali programa osiguranja zaposlenih. Nudimo vam sveobuhvatnu ponudu osiguravajućih usluga, koje možete ugovoriti za zaposlene i članove njihovih porodica.