Site name
Site name

Ključni podaci

Generali Osiguranje Srbija je u 2015. godini zabeležilo značajan rast ukupne premije od +24% (ukupno tržište raslo +16,6%) čime je sa 23% tržišnog učešća učvrstilo poziciju druge najveće osiguravajuće kompanije u Srbiji.

U životnom osiguranju ukupna premija je porasla za +38,7% (ukupno tržište životnog osiguranja poraslo za +21%) čime je postignuto 34,1% tržišnog učešća. U neživotnom osiguranju, premija je porasla za +17,2% (tržište neživotnog osiguranja poraslo za +15,3%) čime je dostignuto 19.5% tržišnog učešća.

Rezultati

Ključni podaci  2015.  2014.  2013. 
 Ukupna premija  18.6  15.1  12.5
 Životna osiguranja  6.6 4.8 3.7
 Neživotna osiguranja 12 10.3 8.8

* u milijardama dinara

Annual integrated report