Međunarodno putno osiguranje

Polisu međunarodnog putnog osiguranja nije moguće poručiti iz inostranstva.

Za pomoć prilikom on-line kupovine
pozovite 011 222 0 555.

Parametri proračuna
Destinacija
Vrsta osiguravajućeg paketa
Početak osiguranja (datum početka putovanja)
Molimo unesite datum u formatu dd.mm.gggg. (Na primer 15.02.2011.)
Odaberite datum
Nivo pokrića Standard pokriće: plaćanje troškova lečenja, transport do najbližeg lekara, upućivanje na lekara, lekarski saveti, praćenje zdravstvenog stanja osiguranika.

Green pokriće: Standard + hitna dostava lekova, informisanje o turističkoj destinaciji pre putovanja, pomoć u slučaju krađe dokumenata, informacije u vezi sa šlep službom, pomoć prevodioca, upućivanje na advokata, pozajmica novca u slučaju razbojništva, za plaćanje advokata i kaucije.

Gold pokriće: Green + poseta bolesnom detetu, povratak dece koja su ostala bez roditeljskog staranja.
Svrha putovanja