Međunarodno putno osiguranje

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. Generali Osiguranje Srbija pomaže vam da polisom međunarodnog putnog osiguranja takve situacije prevaziđete.

Ukoliko vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz poli- su međunarodnog putnog osiguranja Generali bićete potpuno zbrinuti. Ovaj tretman omogućuje vam Dežurni centar asistentske kompanije Europ Assistance.

Polisa Generali Osiguranja Srbija predstavlja sredstvo plaćanja hitnih medicinskih usluga na putovanju i tokom boravka u inostranstvu. Aktivira se pozivanjem Call centra, čiji se broj nalazi na polisi, ili davanjem lokalnom lekaru ili medicinskoj ustanovi na uvid. Za više informacija o načinu upotrebe polise kliknite ovde.

Ukoliko je ugovoren GOLD nivo pokrića, osiguranik ima pravo na usluge pravne i putne asistencije, kao i na naknadu od 500 EUR u slučaju kada u bolnici provede neprekidno 72 sata, radi dobijanja neophodne medicinske pomoći (hospitalizacija), u skladu sa klauzulom Generali Osiguranje Srbija za putno osiguranje.

Polisa može glasiti na osiguranika, a istom polisom mogu se osigurati i članovi porodice ili grupa putnika. Moguće je osigurati se i na duži period, tokom kojeg se više puta odlazi na željenu destinaciju. Za više informacija o vrstama polisa kliknite ovde.

U zavisnosti od odabranog pokrića, usluge Generali međunarodnog putnog osiguranja mogu se pored medicinske pomoći, proširiti i na usluge kao što su upućivanje na najbližu šlep službu, advokata, novčane pozajmice u slučaju razbojništva. Za više informacija o nivoima putne i pravne asistencije kliknite ovde.

Pored nivoa pokrića, na cenu polise utiče i teritorija, odnosno krajnja destinacija, broj dana koji planirate da provedete u inostranstvu, godište, kao i svrha putovanja (poslovno, turistički, turistički sa skijanjem, itd.)

Posebne pogodnosti imaju korisnici platnih kartica Banke Intesa, Sber banke, Piraeus banke i Vojvođanske banke koji uz platne kartice dobijaju i Asistentske kartice. Time im je omogućeno besplatno međunarodno putno osiguranje.

Skijašima je za putovanje u inostranstvo na raspolaganju Generali SKI osiguranje. Ovo osiguranje pokriva troškove hitnih medicinskih intervencija i lečenja bolesti ili povreda u inostranstvu do sume osiguranja do 5.000 evra.

Polisu Generali međunarodnog putnog osiguranja možete kupiti u filijalama Generali Osiguranja Srbija i u više od 300 turističkih agencija širom Srbije, sa kojima sarađujemo.

Generali Osiguranje Srbija može da se pohvali redovnom isplatom osiguranih slučajeva, brzinom pružanja pomoći na licu mesta i stručnim timom koji je spreman da odgovori na sve zahteve osiguranika.