Site name
Site name

Vrste polisa

Polisa Generali Osiguranja Srbija može biti:

  • Individualna

Ovom polisom osigurava se jedna osoba čije je ime naznačeno na polisi.

  • Grupna

Ovom polisom može biti obuhvaćeno 5 i više lica  (mogu biti uključeni i deca i odrasli). Polisu prati i spisak osiguranih osoba, iako ona glasi na prvu osobu sa spiska. Da bi polisa bila važeća neophodno je Generali Osiguranju Srbija, pre puta poslati spisak osiguranika.

  • Porodična

Ovom polisom mogu se osigurati samo roditelji i deca. Namenjena je tročlanim, četvoročlanim ili petočlanim porodicama sa maloletnom decom, ne mlađom od 6 meseci, (roditelji sa jednim detetom, dvoje ili troje dece) koje putuju zajedno i istovremeno. Prilikom ugovaranja porodičnih polisa međunarodnog putnog osiguranja obezbeđeni su popusti u odnosu na cene koje se primenjuju za individualne polise. Za dve osobe koje putuju na jednoj porodičnoj polisi popust je 10%, za tri 20%, a ako putuje četiri ili pet osoba popust iznosi 30%.

  • Multi polisa

U ponudi su i putovanja sa više ulazaka i to na period od 15, 30, 50, 60, 90, 180 dana u okviru 12 meseci. Takođe u ponudi je i kartica međunarodnog putnog osiguranja koja pruža mogućnost osiguranja u inostranstvu u periodu 50 dana u toku jedne godine. Period osiguranja može se iskoristiti kroz više odlazaka u inostranstvo ili jednim putovanjem u trajanju od 50 dana. Kartica je namenjena svim zaposlenima, članovima porodice, poslovnim parterima i podrazumeva najpovoljnije uslove osiguranja u inostranstvu.