Site name
Site name

Osiguranje pasa

Brinite o onome ko vas čuva

Kućni ljubimac je član porodice. Nagradite svog psa za vreme provedeno sa vama – zaštitite ga. Generali Osiguranje Srbija jedini na tržištu nudi osiguranje pasa i obezbeđuje značajnu finansijsku podršku za često visoke troškove veterinarskih usluga.

 

Vaši benefiti

  • Za ugovaranje osiguranja nije potreban dokaz o poreklu psa
  • Finansijska podrška u neželjenim situacijama

 

Osiguranjem pasa pokažite vašem ljubimcu da ste mu najbolji prijatelj.

Vlasnici pasa mogu osigurati svoje ljubimce od bolesti ili nesrećnog slučaja, čime obezbeđuju finansijsko pokriće teških posledica koje ovi rizici mogu ostaviti na pse.

Mogu se osigurati kućni ljubimci, lovački psi, psi u odgajivačnicama i psi obučeni za specijalne radnje i zadatke.

Pokrića

U zavisnosti od nivoa pokrića, proizvod obuhvata:

  • osiguranje života psa usled uginuća ili eutanazije kao posledice bolesti ili nesrećnog slučaja;
  • osiguranje troškova hirurških intervencija kao posledice bolesti ili nesrećnog slučaja;
  • osiguranje odgovornosti vlasnika za materijalnu štetu koju pas pričini trećim licima ili njihovim stvarima.

Koji se psi mogu osigurati?

Navedenim pokrićima mogu se osigurati:

  • kućni ljubimci;
  • lovački psi;
  • psi u odgajivačnicama;
  • psi obučeni za specijalne radnje i zadatke;

Osiguranje pasa može se ugovoriti za zdrave, mikročipovane i redovno vakcinisane pse. Premija osiguranja zavisi od rase, starosti i namene psa i načina plaćanja.