Site name
Site name

Generali Srbija generalni sponzor 86. Međunarodnog sajma poljoprivrede

11.05.2019

Generali Srbija generalni sponzor 86. Međunarodnog sajma poljoprivrede

Generali Osiguranje Srbija je osmu godinu zaredom bila partner Novosadskog sajma i generalni sponzor Međunarodnog sajma poljoprivrede.

Na štandu Generali Osiguranja, u Auli Novosadskog sajma, poljoprivredni proizvođači i ostali posetioci mogli su da se upoznaju sa proizvodima osiguranja poljoprivrede, životinja, mehanizacije i domaćinstva, i sa ostalim proizvodima kojima mogu finansijski zaštiti sebe, svoju porodicu i proizvodnju.

Sajam je izuzetno značajan za povezivanje i razmenu iskustava državnih institucija, proizvođača, prehrambene industrije, osiguravajućih kompanija i banaka. Za Generali Osiguranje Srbija to je bila prilika da predstavi, na domaćem tržištu osiguranja, savremene tehnologije koje koristi u oblasti osiguranja poljoprivrede – aplikaciju za procenu šteta na usevima i plodovima,dron i mnoge druge. Osnovne karakteristike aplikacije su: preciznija i efikasnija procena i obrada šteta na usevima i plodovima, definisanje lokacije oštećenih parcela, provera vrste useva i površina parcela, praćenje statusa obrade šteta i editovanje štete na elektronskoj mapi Srbije. Kao glavni benefiti korišćenja drona istaknuti su značajno povećanje transparentnosti, brzine i preciznosti utvrđivanja stanja useva i plodova pre osiguranja i nakon nastanka eventualnog oštećenja, kao i bitno smanjenje troškova sprovođenja osiguranja.

U Srbiji je osigurano oko 15% biljne proizvodnje i svega 5% stočnog fonda, što je daleko ispod proseka ekonomski razvijenih zemalja. Jedan od razloga za to je tradicionalno nepoverenje poljoprivrednika prema finansijskim institucijama. Generali Osiguranje Srbija želi da im pomogne da te predrasude prevaziđu.

U duhu svečanog otvaranja sajma Nemanja Beljanski, Direktor sektora za osiguranje poljoprivrede duhu je izjavio:

„Naš portfolio poljoprivrede (usevi+životinje) čini trenutno nešto preko 10.000 polisa godišnje, od čega su preko 85% polise useva. Generali u osiguranju poljoprivrede grubo ima oko 35% tržišta. Inače procena je da je osiguranjem u Srbiji obuhvaćeno svega oko 12-15% površina koje se obrađuju, odnosno da je osigurano svega oko 5-10% stočnog fonda.Što se tiče nekih upečatljivih štetnih događaja, u principu smatramo da je bitno navesti činjenicu da zbog efekata globalnog zagrevanja u poslednjim godinama klimatski ekstremi bivaju sve izraženiji i utisak je da se češće javljeju nepogode sa katastrofalnim posledicama. Sve u svemu, ambijent u kome se obavlja poljoprivredna proizvodnja postaje sve više nepredvidiv, te se osiguranje nameće kao adekvatno rešenje, što je prepoznala i Država koja pruža podršku poljoprivrednicima da se osiguraju u vidu značajnih subvencija“.

Na povećanje broja osiguranih poljoprivrednika, naročito u Moravičkom, Zlatiborskom i Kolubarskom okrugu, trebalo bi da utiče uredba kojom su subvencije za osiguranu poljoprivrednu proizvodnju povećane sa 40% na 70%.

Poljoprivreda predstavlja dominantnu delatnost u Srbiji. Procena je da se poljoprivrednom proizvodnjom u Srbiji bavi oko 1,3 miliona ljudi, a udeo poljoprivrede u BDPu je 6,5%  u 2016. godini. Poljoprivredna proizvodnja se obavlja na oko 3,5 miliona hektara. Struktura biljne proizvodnje je raznolika, najzastupljenija je ratarska proizvodnja, ali je zastupljeno i voćarstvo, zatim povrtarstvo i vinogradarstvo. Osiguranjem je obuvaćeno svega oko 12% površina pod gajenim usevima, što je daleko ispod proseka u zemljama razvijenog Sveta i EU. Poslednjih nekoliko godina Država subvencioniše premiju osiguranja poljoprivrede sa iznosima koji variraju od godine do godine i trenutno iznose 40%, osim za područje 3 Upravna okruga: Moravički, Kolubarski i Zlatiborski, gde je iznos subvencija 70% (prvi put su izdvojena ova 3 okruga I prvi put subvencije za neku teritoriju iznose 70%). Ove mere su dovele do određenog rasta tržišta osiguranja poljoprivrede, posebno kod fizičkih lica, dok se od povećanje subvencije za 3 navedena okruga očekuje značajnija penetracija osiguranja u istima.