Site name
Site name

Ponosni na različitosti

Naše različitosti čine naš tim potpunijim i jačim.

Svoje zaposlene ohrabrujemo da budu verni sebi jer znamo da je to najbrži put ka ostvarenju cilja.

Imamo snažan etički pristup. Prihvatamo i poštujemo sve zaposlene bez obzira na pol, rod, invaliditet, etničku i nacionalnu pripadnost, porodični status, godine ili seksualnu orijentaciju.